In verband met de situatie rond het corona-virus worden alle activiteiten tot in elk geval 1 juni geannuleerd.

 

3.1 Exposities in de Willibrorduskerk

 kink  

De groep KINK, Kunst in de Kerk bestaat uit 9 personen. In overleg wordt er ieder jaar een thema gekozen vanuit de Bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken. Dit kan zijn: schilderen, tekenen, fotograferen, gedichten maken, textielwerkvormen, enz.

KINK koos ditmaal voor de Pelgrimspsalmen (Psalm 120 - 134) als inspiratie.

Ieder van ons gaat zijn eigen pelgrimsweg, ‘levensweg ‘, die hij/zij deelt met medepelgrims. Deze Psalmen kunnen je innerlijk raken met gevoelens van vreugde, hoop, teleurstelling, vriendschap en gemeenschap.

Sta even stil bij deze kunstuiting en laat U raken door de Pelgrimspsalmen

 

Expositie in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk, Westerweg 265 Heiloo gedurende de maanden september en oktober 2019

 

 

3.2 Samen Koken Samen Eten.

   

Op de eerste donderdag van iedere maand is er gelegenheid om samen te eten in de Ter Coulster- kerk, om het onderlinge contact te bevorderen.

We beginnen om 18.00 uur.

Met diëten wordt rekening gehouden.

Het driegangenmenu kost, inclusief koffie of thee na afloop, € 5,- Een glas wijn of frisdrank € 1,50

 

Waar:                   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Wanneer:           elke eerste donderdag van de maand v.a. 5 september

Opgeven:           tot dinsdagavond, voorafgaand aan de maaltijd, 20 uur

                          bij Gina Timmerman, 072-8795384 of g_timmerman50@kpnmail.nl

                          Kijk ook op de website pknheiloo.nl/nieuws

 


3.3 Ontmoetingsmiddagen

 

 koffie  

Op de ontmoetingsmiddagen worden heel uiteenlopende thema’s belicht. De sprekers komen meestal ‘van buiten’. Soms is er een viering met meditatie en zingen onder muzikale begeleiding. En er is altijd koffie, thee en versnaperingen. Alle belangstellenden vanuit de kerken of daarbuiten zijn van harte welkom.

Programma 2019/2020:

10 okt.: pastor André Martens;
31 okt.: Rob v. ’t Wout: paddenstoelen;
21 nov.: Marien v.d. Wolf: reisverhaal
19 dec.: Kerstviering;
9 jan.: Spelmiddag;
30 jan.: Esther Jeunink: straatpast.;
20 febr.: H. Ellermeijer: Pompeï en vulkanen;
12 mrt.: mw. Purmer: project Asmik;
2 apr.: Paasviering;
23 apr.: nog niet bekend
14 mei: 'zingen maakt blij' met Lonneke Lute


Wie:                                Werkgroep ontmoetingsmiddagen

Inlichtingen:             Ria op den Kelder tel. 072 533 88 95

Wanneer:                 donderdagen in oktober t/m mei; 14.15 - 16.00 uur

Waar:                       Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Vervoer:                   inl. Klaske Mosselaar tel. 072 533 04 17

Bijdrage:                 collecte

 

3.4 Ravenna

 Ravenna   De beide pastores Helsloot en Van Schie, samen met Marieke Hoetjes en echtgenoot Niek maken eind september een ‘uitstapje’ naar Bologna en Ravenna. Om al dit moois eens uitvoerig te bewonderen. En de camera’s gaan mee!

Ook al hebben zij in hun leven heel wat steden en eindeloos veel kerken bezocht, één stad staat er nog op hun ‘bucketlist’: Ravenna, de voormalige hoofdstad van het West-Romeinse rijk.

Vanaf de 4de eeuw verbleven hier de Oost-Gotische en Byzantijnse keizers, toen Rome hen ‘te heet onder de voeten werd’. Hun paleizen en lusthoven zijn al lang verdwenen. Maar hun schitterende kerken en prachtige (doop-) kapellen blijven tot in onze dagen de talloze bezoekers verbazen en verrukken.

De kerk San Appolinaire in het nabijgelegen Classe spant in schoonheid wel de kroon. Maar ook de San Appolinaire Nuovo en de San Vitale in Ravenna zijn ‘een (reuze) omweg waard’.

Na terugkeer willen zij aan belangstellenden graag iets laten zien van alle schoonheid (la Grande Bellezza!) van dit stukje werelderfgoed in het Noordoosten van Italië. Graag nodigen wij u uit om hun Italiaanse reis-ervaringen in woord en beeld te komen delen.

Wie:                        Pastor Herman Helsloot, pastor Bill van Schie, Niek en Marieke Hoetjes

Wanneer:                woensdag 12 februari om 20.00 uur

Waar:                     Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo

Bijdrage:                € 3,-

 

3.5 Exposities in de Ter Coulsterkerk

 

 ruine  

In de omloop in de kerkzaal van de Ter Coulsterkerk worden verschillende uitingen van Kerkelijke kunst geëxposeerd. Tot half oktober zijn dat foto’s van glas in lood ramen.

Daarna kijken we naar kerkbouwkunst in Noord- Holland met de expositie ‘De kerk in gebouwen door de eeuwen heen’. Prachtige foto’s van Rinske Velstra laten in exterieur en interieur zien hoe de liefde voor de kerk en de plaatselijke gemeenschappen vorm hebben gekregen. In - wat nu is - de Ruïnekerk van Bergen, in de kerk van Grootschermer en in tal van andere kerkgebouwen in deze Noordelijke regio.

Contactpersoon Kunstcommissie: mw. Jenny Bikker-Breugem.

Vanaf medio oktober: ‘De kerk in gebouwen door de eeuwen heen’

 


3.6 Schepping en Nieuwe Schepping

 expo   Vanaf het begin van de Schepping toen God de mens schiep, zijn wij onderweg. Wij zijn op weg naar de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem.

Marga Jelles-van Huizen laat zich hier inspireren door het Bijbelboek Genesis, het Bijbelboek Openbaring en de natuur. Als beeldend kunstenaar werkt zij met Textiele Werkvormen, gebruik makend van verschillende technieken en materialen. Haar wandkleden kunnen figuratief of abstract zijn. Marga werkt vrij, en soms in opdracht. Daarnaast is zij lid van de kunstgroep KinK (kunst in de kerk), een kunstgroep in de Protestantse Gemeente in Alkmaar.

 Expositie 'De Schepping' van Marga Jelles-van Huizen is van 9 januari tot 6 maart te zien in het Willibrordushuis, Westerweg 267 te Heiloo

 

3.7 Expositie ‘Vijftig dagen van Pasenvan Marga Jelles

 2017 17   Thema’s in deze expositie zijn: vrede, vriendschap, vreugde en vrijheid.

De opgestane Heer Jezus schenkt ons zijn vrede en vriendschap.

En Hij belooft voor zijn sterven en bij zijn Hemelvaart, de komst van de Trooster.

De komst van de Heilige Geest, de Trooster, vieren wij op de vijftigste Paasdag, op het Pinksterfeest. De Heilige Geest schenkt ons kracht, vreugde en vrijheid.

Als beeldend kunstenaar werkt Marga Jelles met Textiele Werkvormen.

Vaak figuratief en soms abstract. Zij maakt daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen. Ze werkt vanuit haar inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cultuur. Marga is lid van de kunstgroep KinK (kunst in de kerk), in de Protestantse Gemeente in Alkmaar

Expositie ' Vijftig dagen van Pasen' van Marga Jelles-van Huizen is van 15 april tot 3 juni te zien in Kerkstraat van het Wilibrordushuis

 

 3.7 Reis vanuit de regio naar Santiago de Compostella

        20 april t/m 1 mei 2020

 Catedral de Santiago de Compostela agosto 2018 cropped  

 In de periode 20 april tot en met 1 mei wordt er vanuit de regio een reis georganiseerd naar Santiago de Compostella. We volgen de oude pelgrimsroute dwars door Frankrijk en Noord Spanje naar de plaats waar de apostel Jacobus de Meerdere geëerd wordt. De reis is vastgelegd bij Drietour en de reisleiders zijn de pastores Ruud Visser en Johan Olling. De prijs is nog niet vastgesteld en zal bekend gemaakt worden op de informatieavond die nog in 2019 gehouden zal worden. Wie zich aanmeldt, weet dat er ook zo’n viertal voorbereidingsbijeenkomsten vooraf bij horen.

Als u belangstelling hebt, meldt u dan schriftelijk aan met naam en telefoonnummer. De aanmelding wordt na de informatieavond door u pas definitief bevestigd. Geef u op. Vol is vol.

De reis:
We vertrekken op maandagochtend 20 april en bezoeken Vezelay, Taizé, Nevers, Rocamadour en Lourdes. Daarna steken we de Pyreneeën over bij de Roelandspas. We bezoeken in Spanje de steden Burgos en Léon om uit te komen in Santiago de Compostela. Goede wandelaars krijgen de gelegenheid om zelf gedeeltes van de oude pelgrimsroute af te leggen. Op de terugreis komen we nog langs Bordeaux en Tours.

Op vrijdag 1 mei komen we weer in Limmen aan.

Pastor Johan Olling     pastor@corneliuskerk-limmen.nl of

 Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen

 

 

 3.8   Amsterdam Bijlmer: Het Verre (Zuid)Oosten


 bijlmer  

Sinds de Bijlmer Meer in rap tempo werd bebouwd en er een formidabele nieuwe woonwijk ontstond, heeft zich daar een haast niet voor te stellen aantal bevolkingsgroepen gevestigd. Natuurlijk, wij weten dat mensen uit Suriname, de Antillen en nog wel een paar ons bekende nationaliteiten echt geen vreemden meer voor ons zijn. Maar er zijn nog talloze andere nationaliteiten, allen met hun eigen culturele achtergrond en hun eigen manier van geloofsbeleving.

Hoe leven al deze groeperingen samen? Wat zijn de specifieke problemen waarmee zij mee te kampen hebben. Kortom: Hoe functioneert zo'n samenleving? Wat zijn de sterke en wat zijn de zwakke kanten? We zullen ons ter plekke laten informeren en natuurlijk een en ander bekijken en beluisteren. En een ontspannende wandeling maken. Het zal zeker een verrassende indruk opleveren.

Wie:                           dhr. André Burghardt, dhr. Nico Veerkamp

Voorbereiding:         dinsdag 9 juni om 20.00 uur

Waar:                         Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:                   € 3,- per persoon

Wandeling:              zaterdag 13 juni

Kosten:                    treinreis, entree kosten, lunchkosten