3.1 Exposities in de Willibrorduskerk

 kink  

De groep KINK, Kunst in de Kerk bestaat uit 9 personen. In overleg wordt er ieder jaar een thema gekozen vanuit de Bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken. Dit kan zijn: schilderen, tekenen, fotograferen, gedichten maken, textielwerkvormen, enz.

KINK koos ditmaal voor de Pelgrimspsalmen (Psalm 120 - 134) als inspiratie.

Ieder van ons gaat zijn eigen pelgrimsweg, ‘levensweg ‘, die hij/zij deelt met medepelgrims. Deze Psalmen kunnen je innerlijk raken met gevoelens van vreugde, hoop, teleurstelling, vriendschap en gemeenschap.

Sta even stil bij deze kunstuiting en laat U raken door de Pelgrimspsalmen

 

Expositie in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk, Westerweg 265 Heiloo gedurende de maanden september en oktober 2019

 

 

3.2 Samen Koken Samen Eten.

   

Op de eerste donderdag van iedere maand is er gelegenheid om samen te eten in de Ter Coulster- kerk, om het onderlinge contact te bevorderen.

We beginnen om 18.00 uur.

Met diëten wordt rekening gehouden.

Het driegangenmenu kost, inclusief koffie of thee na afloop, € 5,- Een glas wijn of frisdrank € 1,50

 

Waar:                   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Wanneer:           elke eerste donderdag van de maand v.a. 5 september

Opgeven:           tot dinsdagavond, voorafgaand aan de maaltijd, 20 uur

                          bij Gina Timmerman, 072-8795384 of g_timmerman50@kpnmail.nl

                          Kijk ook op de website pknheiloo.nl/nieuws

 


3.3 Ontmoetingsmiddagen

 

 koffie  

Op de ontmoetingsmiddagen worden heel uiteenlopende thema’s belicht. De sprekers komen meestal ‘van buiten’. Soms is er een viering met meditatie en zingen onder muzikale begeleiding. En er is altijd koffie, thee en versnaperingen. Alle belangstellenden vanuit de kerken of daarbuiten zijn van harte welkom.

Programma 2019/2020:

10 okt.: pastor André Martens;
31 okt.: Rob v. ’t Wout: paddenstoelen;
21 nov.: Marien v.d. Wolf: reisverhaal
19 dec.: Kerstviering;
9 jan.: Spelmiddag;
30 jan.: Esther Jeunink: straatpast.;
20 febr.: H. Ellermeijer: Pompeï en vulkanen;
12 mrt.: mw. Purmer: project Asmik;
2 apr.: Paasviering;
23 apr.: nog niet bekend
14 mei: 'zingen maakt blij' met Lonneke Lute


Wie:                                Werkgroep ontmoetingsmiddagen

Inlichtingen:             Ria op den Kelder tel. 072 533 88 95

Wanneer:                 donderdagen in oktober t/m mei; 14.15 - 16.00 uur

Waar:                       Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Vervoer:                   inl. Klaske Mosselaar tel. 072 533 04 17

Bijdrage:                 collecte

 

3.4 Meezing-avond met poëzie en orgelspel

    Op vrijdag 12 oktober wordt een meezing- avond georganiseerd door organist Jan Visser in de ter Coulsterkerk. Bij de liederen zullen bijpassende Bijbelteksten en gedichten worden uitgesproken door Maathe Boot .

Er worden liederen gekozen uit verschillende lied-tradities, van Huub Oosterhuis tot de aloude psalmen. O.a. wordt gezongen: Door de wereld gaat een woord (Feike Asma),

Psalm 146 (Jan Zwart) en De steppe zal bloeien (Huub Oosterhuis).

U kunt ook uw lievelingslied opgeven om te laten zingen. Stuur een mail met uw lied naar janvisser54@outlook.com. Veel inzendingen met hetzelfde lied worden gehonoreerd.

Wie:                       Jan Visser en Maathe Boot

Wanneer:                vrijdag 12 oktober om 20.15 uur

Waar:                     Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:                collecte bij de uitgang

 

3.5 Exposities in de Ter Coulsterkerk

 

 ruine  

In de omloop in de kerkzaal van de Ter Coulsterkerk worden verschillende uitingen van Kerkelijke kunst geëxposeerd. Tot half oktober zijn dat foto’s van glas in lood ramen.

Daarna kijken we naar kerkbouwkunst in Noord- Holland met de expositie ‘De kerk in gebouwen door de eeuwen heen’. Prachtige foto’s van Rinske Velstra laten in exterieur en interieur zien hoe de liefde voor de kerk en de plaatselijke gemeenschappen vorm hebben gekregen. In - wat nu is - de Ruïnekerk van Bergen, in de kerk van Grootschermer en in tal van andere kerkgebouwen in deze Noordelijke regio.

Contactpersoon Kunstcommissie: mw. Jenny Bikker-Breugem.

Vanaf medio oktober: ‘De kerk in gebouwen door de eeuwen heen’

 


3.6 Schepping en Nieuwe Schepping

 expo   Vanaf het begin van de Schepping toen God de mens schiep, zijn wij onderweg. Wij zijn op weg naar de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem.

Marga Jelles-van Huizen laat zich hier inspireren door het Bijbelboek Genesis, het Bijbelboek Openbaring en de natuur. Als beeldend kunstenaar werkt zij met Textiele Werkvormen, gebruik makend van verschillende technieken en materialen. Haar wandkleden kunnen figuratief of abstract zijn. Marga werkt vrij, en soms in opdracht. Daarnaast is zij lid van de kunstgroep KinK (kunst in de kerk), een kunstgroep in de Protestantse Gemeente in Alkmaar.

 Expositie 'De Schepping' van Marga Jelles-van Huizen is van 9 januari tot 6 maart te zien in het Willibrordushuis, Westerweg 267 te Heiloo

 

3.7 Expositie ‘Psalmen’ van Marga Jelles

 2017 17   “Ik heb mij laten inspireren door het Bijbelboek Psalmen.” zegt Marga Jelles. “De psalmen zijn levensliederen. Zij gaan over twijfel en aanvechting én over geloof in God, die altijd met ons is. Ik en veel

mensen met mij, kunnen zich met de dichter van de psalmen identificeren. De dichter die in de ene periode God in nood aanroept en in de andere periode God dánkt voor zijn goedheid en trouw.”

Als beeldend kunstenaar werkt Marga Jelles met Textiele Werkvormen.

Vaak figuratief en soms abstract. Zij maakt daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen.

(zie ook nr. 20 Expositie ‘Schepping …’)

Expositie 'Psalmen' van Marga Jelles-van Huizen is van24 april tot 12 juni te zien in Protestantse Kerk in Limmen

 

 3.7 Jongerenreis naar Taizé

        27 april t/m 5 mei 2019

   

 Ben je tussen de 15 en 30 jaar oud, ontdek dan het geheim van Taizé!
In een tijd dat de kerken leeglopen, stroomt Taizé vol. Vooral jongeren weten de weg naar deze gemeenschap te vinden. Wat is het geheim van Taizé? De christelijke oecumenische kloostergemeenschap Taizé is gesticht door Roger Schutz, beter bekend als broeder Roger. Hij kocht aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een huis in Taizé om er oorlogsvluchtelingen op te vangen. Gaandeweg sloten zich broeders bij hem aan, die samen de gemeenschap van Taizé vormden. Nadat broeder Roger in 2005 tijdens een dienst door een verwarde vrouw werd doodgestoken, nam broeder Alois het stokje over.
Inmiddels bestaat de gemeenschap uit zo’n 100 celibatair levende broeders. Wekelijks ontvangen ze duizenden, meest jonge bezoekers uit alle hoeken van de wereld.


Wie gaat er mee? We vertrekken op zaterdagavond 27 april en komen zondagochtend 5 mei weer thuis. De busreis naar en van Taizé kost €154,- en het verblijf daar ongeveer 10 euro per dag. De parochies in onze regio sponsoren deze jongerenreis met 70 euro per persoon.


Voorbereiding en aanmelding
Naast een informatieavond op 24 januari zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waar muziek, zang en achtergrondinformatie gegeven zal worden over Taizé. Heb je belangstelling, stuur dan een mail met je gegevens naar ondergetekende.
Na de eerste bijeenkomst in januari meld je je evt. definitief aan. Ook oudere Taizé-reisgenoten mogen contact opnemen.


Ter voorbereiding van de zaterdag-Taizé Pinksterviering op 8 juni, is er een speciale repetitie, samen met het Liturgisch koor van de Cornelius- parochie, om de vierstemmige acclamaties in te studeren.
Deze repetitie van het Taizé-projectkoor is op maandag 3 juni.
Geef je naam en adres door dan krijg je tegen die tijd een herinnering.

Pastor Johan Olling     pastor@corneliuskerk-limmen.nl of

Dusseldorperweg 74, 1906 AL Limmen

 

 3.8 Genesis in de buitenlucht.

        Varen door de Eilandspolder en excursie in Schermerhorn

    Vanuit Schermerhorn varen door de Eilandspolder is een ervaring op zich. Met een fluisterboot langs het riet, uitzicht op de weilanden, het geroep van de weidevogels, je komt oren en ogen te kort. Je waant je in de vrije

natuur. Dat is echter maar ten dele waar. De polder is ontstaan door menselijk handelen. Tijdens de vaartocht horen we daar meer over. Daarnaast lezen en overwegen we delen van het Scheppings-verhaal uit Genesis. Hoe verhouden zich mens, schepping en Schepper? En hoe klinkt dat in de buitenlucht?

Als we dan toch in Schermerhorn zijn zou het jammer zijn om niet de prachtige Grote Kerk te bezichtigen. Het is gebouwd vlak na de reformatie en vanaf de bouw ook in gebruik door Protestanten. In 1635 werd er voor het eerst een dienst gehouden. Wat is er zo anders aan vergeleken met katholieke kerken uit die tijd die werden aangepast aan Protestants gebruik?

Er is veel te zien in deze recent gerestaureerde kerk. Eerst krijgen we een rondleiding. Daarna is er koffie en wandelen we naar de boot.

Wanneer:             vrijdagmiddag 17 mei

Aanvang:             13.00 uur bij de Grote Kerk in Schermerhorn Vaartocht:      15.00 - 16.30 uur

Kosten:                € 12,50 (koffie, rondleiding en vaartocht)

Leiding:               ds. Hanneke Ruitenbeek

Opgave vooraf is noodzakelijk: hruitenbeek@ziggo.nl of 072-8885550

 

 

 3.9  In Noord: Daar gebeurt/gebeurde het

    De laatste jaren is Amsterdam-Noord veel in het nieuws omdat er nogal wat grote projecten uitgevoerd zijn en nog op stapel staan. En de laatste hand wordt gelegd aan de vaste oeververbinding: we gaan er onderdoor...het IJ. Groot Nieuws, groots werk. Maar Noord wordt ook gekenmerkt, van oudsher, als de plek van grote industrieën zoals de scheepsbouw, machinefabrieken, wat al niet meer. Die bedrijvigheid is er haast niet meer, maar er zijn nog wel restanten: de fabriekshallen.

Immense ruimtes die veelal een andere bestemming hebben gekregen. Niet alles slopen als het niet strikt noodzakelijk is.

Er staat nog een buurtje van noodwoningen uit 1918. Ze moesten 30 jaar meegaan, maar ze staan er nog. Over duurzaam gesproken!

Amsterdam Noord werd overigens ook gekend om zijn bijzondere vorm van huisvesting van mensen die, niet alleen naar het oordeel van de autoriteiten, speciaal toezicht behoefden. Een bezoek aan het Museum van Noord zal veel kennis toevoegen aan alles wat we tegenkomen.

Dat is bijvoorbeeld ook Koptische Orthodoxe Kerk van de Heilige Maagd Maria, die zich trots, in al haar bescheidenheid, verheft aan het Mosplein.

Hoe hebben de Kopten zich een plaats verworven in deze samenleving.

Al met al voldoende elementen voor het organiserend comité om een evenwichtig programma mee te maken. En een ontspannende wandeling, daar, aan de Overkant van het IJ.

Wie:                           dhr. André Burghardt, dhr. Nico Veerkamp, pastor Herman Helsloot

Voorbereiding:          dinsdag 28 mei van 20.00 tot 22.00 uur

Waar:                         Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:                   € 3,- per persoon

Wandeling:              zaterdag 1 juni

Kosten:                    treinreis, entree kosten, lunchkosten