4.1  Bijbels ABC: Deutero-Jesaja 

Een cursus voor belangstellenden over het lezen van de bijbel.

 003  

De profetie van Jesaja bestaat uit drie delen uit verschillende perioden in de geschiedenis van Israël.

Het eerste deel (hst. 1-39) stamt uit de tijd voor de ballingschap.

Het tweede deel (hst. 40-55) hoort thuis in de ballingschap.

En het laatste deel (hst. 56-66) is ontstaan net voor of tijdens de terugkeer van Nehemia naar Jeruzalem.

Wij richten ons deze winter op het middengedeelte, ook wel de tweede Jesaja of Deutero-Jesaja genoemd.

Wie:               ds. Dick Nicolai, dicknic@ziggo.nl of 072-7435166

Wanneer:      woensdag vanaf 11 januari 2023 nog 5 keer; 14.30 - 16.30 uur

Waar:           'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23 in Limmen

 

 

4.2 Gespreksgroepen in Heiloo

 open  

Met wie kun je nog over het geloof praten? Over de Bijbel en hoe je daar mee om kan gaan in het dagelijks leven? Over je twijfel en over het zoeken naar het waarom van dingen. Wij wonen in een omgeving, waar dat niet meer vanzelfsprekend is. Toch blijft het boeiend om met elkaar daarover van gedachten te wisselen.

De bedoeling is om elkaar te leren kennen en samen te praten over een stuk uit de Bijbel. Het thema is De Bergrede. Van harte welkom!

Er zijn 2 gespreksgroepen, één in Plan Oost en één in Ypestein.

Aanmelden:      Roelie van Diest: rdvdiest@gmail.com of 072 5323500

Waar:                 Ypestein: De Stuifbergen huiskamer Alternatief

Wanneer           eerste dinsdag van de maand v.a. 3 januari; 19.30-21.00 uur

 

Waar:                 Plan-Oost: Groot Barlaken 58

Wanneer:        laatste donderdag v.d. maand v.a. 26 januari; 19.30-21.00 uur

 

4.3    Bijbellezen: Matteüs

 Picture2  

Vanaf de 1e zondag van de advent zal de evangelist Matteüs leidraad zijn in de liturgie van de zondagse diensten van ‘Bron van levend water’. We willen ook via samen lezen en bevragen van de teksten trachten het verhaal van Matteüs beter te doorgronden, beter te verstaan. Daarvoor hoeft men geen Grieks te beheersen. Wel graag zelf een Bijbel meenemen.

In een zondagse preek/overweging kan niet alles gezegd worden. Een tekst uitentreuren behandelen is gewoonweg niet mogelijk. Juist op deze avonden willen we met elkaar ook ruimte maken om vragen die we zelf hebben bij de tekst aan de orde te stellen.

Hieronder volgen de data voor de eerste helft van het jaar 2023. Wanneer het bevalt zullen we ook in het najaar een aantal avonden beleggen

Wie:            Henk Hudepohl

Wanneer:    donderdagen 12 jan., 9 febr., 9 mrt., 6 apr., en 11 mei; 20.00 uur

Waar:          Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo

Bijdrage:    vrijwillige bijdrage na afloop

 

4.4  Titus Brandsma

 Picture3  

Titus Brandsma werd geboren nabij Bolsward, trad in bij de Karmelieten, leidde een uitermate productief leven waarbij vele geschriften van hem bewaard zijn gebleven. Door het opkomende nationaalsocialisme en zijn stellingname daartegen werd hij uiteindelijk in 1942 gearresteerd en via gevangenissen en concentratiekampen kwam hij om het leven in Dachau.

Op 15 mei is Titus ‘heilig’ verklaard, nadat hij in 1985 al ‘zalig’ is benoemd. Maar voor veel mensen was een echt wonder niet nodig om hem als een hele, als een inspirerende mens te zien.

We zullen stilstaan bij zijn leven, bij zijn bezieling, maar ook kijken naar beeldmateriaal dat er van hem is.

Ten tijde van de katholieke emancipatie schreef en sprak hij over de verandering in het begrip van God en wat dat voor mensen kan betekenen.

 

Wie:            Matthé Bruijns, pastor in de R.K. parochies van de Zaanstreek

Wanneer:    6 februari om 20:00 uur

Waar:          Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:     € 4,- per persoon

 

4.5  Op adem komen in de buurkerk van de Abdij

 Picture10  

Aan het einde van de Abdijlaan staat een mooi kerkje, het is de ‘buurkerk’ van de Abdij van Egmond.

Daar vinden op maandagavonden, op initiatief van de Abt en de broeders van de Abdij, iedere 14 dagen bijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar op zoek naar ontmoeting, inspiratie en bezinning. Rondom licht, zang en elkaar, luisteren naar een verhaal en misschien wel aanvullen. Ontdekken dat we die oeroude verhalen zelf meemaken, steeds weer. We maken elkaar daarvan deelgenoot en sluiten af met koffie / thee.

De werkgroep ‘op adem komen in de Buurkerk’ heet u van harte welkom!

Wie:              Marlies Bras, Bart de Vries, Nico Knol en Marius Prein

Waar:            Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen

Wanneer:      maandag 2, 16 en 30 januari; 13 en 27 februari; 13 en 27 maart;

                      10 en 24 april; 8 en 22 mei; 5 en 19 juni; 3 en 17 juli; om 19.30 uur

Bijdrage:       collecte bij de uitgang