4.1 Bijbelen bij de GGZ

 4.1 GGZ NHN Heiloo  

Samen lezen in de bijbel en met elkaar over de teksten praten.

Meestal lezen we wat er komende zondag in de kerk gelezen gaat worden.

Lezen, leren, praten. Voor kenners en beginnelingen, gelovigen en geïnteresseerden. Cliënten van de GGZ en andere mensen uit Heiloo e.o.Wie:            pastor Marie-José van Bolhuis, ds. Marius Braamse

Wanneer:    elke donderdag vanaf 5 september, van 10.30 tot 11.30 uur

Waar:            Hoofdgebouw GGZ unit 0.5, Kennemerstraatweg 464 Heiloo

 

4.2 Levenskunst in het Willibrordushuis

Zin? Een maal per maand met elkaar oefenen in levenskunst?

 leven   Soms heb je er echt zin in. Dan stel je je doorgaans geen grote zinsvragen. Maar soms is het een hele kunst om die zin te zien en te ervaren...

Er zijn dingen die dat moeilijk maken: ziekte, geen werk (meer), rouw om een geliefde, een psychische aandoening die maar niet over gaat, eenzaamheid, levensvragen die maar blijven knagen.

In deze groep gaan we uit van het goede en zoeken we naar inspiratiebronnen, naar kracht, naar verbondenheid, naar mogelijkheden om onze talenten aan te boren. We praten met elkaar, we lezen inspirerende teksten of luisteren naar muziek, dit alles in overleg met de deelnemers. Momenteel lezen we teksten over ‘geluk’. Maar volgende maand kan het zo maar weer wat anders zijn.Het is mogelijk om in deze groep in en uit te stromen. Het begin is al geweest en het einde nog niet in zicht.

Wie:                   pastor Marie-José van Bolhuis, pastor Herman Helsloot

Wanneer:           elke 2de dinsdag van de maand vanaf 12 september

Tijd:                   10.30 – 12.00 uur

Waar:                 Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Info:                   m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl of 06-10852666

 


4.3 Samuël - Bijbelstudiegroep Egmond aan Zee

   

Al elf jaar komt een groepje gemeenteleden tweewekelijks bijeen voor een bijbelstudie uur. Elke week lezen we één hoofdstuk en zo zijn successievelijk al een heel aantal bijbelboeken doorgewerkt. Er liggen verschillende vertalingen op tafel en we gebruiken een commentaar van Thomas Naastepad. Komend seizoen gaan we verder vanaf 1 Samuël 25.

Nieuwe meelezers zijn van harte welkom!

Wie:               ds. Saskia Ossewaarde

Wanneer:      6 en 20 sept.; 4 en 18 okt.; 1, 15 en 29 nov.; 13 december

Hoe laat:       15.15-16.15 uur

Waar:                  'Het Gebouw'; Trompstraat 2 Egmond aan Zee

 

 

4.4 De Mozesgroep in Limmen

 4.5 bijbelverhalen  

Eén keer in de maand kunt u op donderdagavond aanschuiven bij een inspirerende groep met zo’n 12 aanwezigen. Ben je katholiek, protestant of alleen maar leergierig? Je bent welkom!

Deze zogenaamde Mozesgroep is nu bezig met de profetische boeken. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral om de eigen verhalen. Het nieuwe seizoen zal worden geopend met een gezamenlijke maaltijd in september. Heb je belangstelling, kom dan langs of neem contact op.

 

Begeleiding :        Pastor J. Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Wanneer:                donderdag 17 okt., 14 nov., 19 dec. en verder elke maand .; van 20.00 tot 21.30 uur

Waar:                        Pastorie, Dusseldorperweg 74 Limmen

 

 

4.5 Bijbelgroep Richteren

en de roep om een koning

 richt  

De hele bijbel is een groot verhaal over mensen en hun ervaringen, zowel positieve als negatieve. God wil dat mensen gelukkig zijn en een plek hebben om samen te wonen en te leven.

Daarom hoort Hij de klacht van het Joodse volk in het slavenland Egypte en leidt hen aan de hand van Mozes weg uit dat land. Na een generatie bereiken zij het aan Abraham en Mozes toegezegde land.

Vorig jaar lazen wij hoe ze zich in dit land vestigen, nadat ze onder leiding van Jozua het toegezegde land zijn binnengetrokken. Dit wordt beschreven in het boek Richteren waarin de lotgevallen van Israël in de periode van Jozua tot aan de eerste Koning staan opgetekend.

De stammen van Israël worden geleid door ‘Richters’, charismatische leid(st)ers in de naam van de Heer.

Israël valt steeds weer terug en dient dan de Baäls. JHWH ontsteekt in toorn, Israël roept weer om hulp bij de Heer en die zendt een redder om Israël te bevrijden: een richter. 

Dit jaar lezen we verder in dit boek en komen onder anderen Simson tegen. Maar ook horen we al de roep om een sterke leider: een Koning.


Ik hoop op weer een inspirerende periode,

pastor Herman Helsloot

 

Wanneer:                1e bijeenkomst 22 oktober om 20.00 uur

Waar:                      Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:                 € 3,- per persoon, per bijeenkomst

 

 

4.6 Wat vieren we zondag?

    De bijbel leest niet altijd even makkelijk weg. Over veel dingen zijn we anders gaan denken.

De verhalen zijn in een andere tijd opgeschreven. De wereld zag er anders uit.

En toch schijnen de verhalen vaak een verrassend licht op ons leven van

nu. Het gaat over levensthema’s die altijd actueel blijven.

Om dat te ontdekken moet je soms wel op de teksten puzzelen. Dat doen we samen op een aantal middagen door het jaar heen.

We lezen de tekst die op een volgende zondag terug komt in de kerkdienst. Voor de één is de middag een mooie voorbereiding op de zondag. Een ander komt langs voor de studie en het gesprek en gaat op zondag niet of naar een andere kerk. Iedereen is welkom. Ook incidentele bezoekers. U hoeft zich niet van te voren te melden maar u kunt gewoon aanschuiven.

 

Wie:                          ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:                 maandagmiddag 19 nov. (voor Eeuwigheidszondag),

                                17 dec.(voor kerstmorgen),

                                 4 mrt (voor begin 40dagentijd),

                                8 apr. (voor Witte Donderdag en Pasen); 13.30 uur - 15.00 uur

Waar:                      Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo

 


4.7  Stilte- en meditatie rond deSchepping

 

 schepping  

Al enkele jaren komt regelmatig een groepje mensen bij elkaar om samen stil te zijn. Veel van hen, ikzelf ook, zouden graag ook gewoon thuis stilte zoeken. Maar dat is vaak moeilijker dan gedacht. Zelfs al is er tijd voor. De gedachten dwalen zo snel af. En dan helpt het om sámen stil te zijn.


Stilte begint met je mond houden, stil zitten en rustig adem halen. Naast stil zijn mediteren we over een bijbel- en / of liedtekst die wordt voorgelezen. We proberen met ons innerlijke oor dichterbij de woorden te komen om te horen wat ze ons te zeggen hebben.

In het najaar zijn er een tweetal stilte- en meditatieavonden met teksten rondom de Schepping.

Vanaf 19.45 uur kan iedereen binnen lopen. We beginnen om 20.00 uur en rond 21.00 uur is er pauze. Wie stilte en meditatie voldoende vindt kan dan rustig naar huis gaan. Anderen vinden het prettig om na te praten. Die gelegenheid is er ook tot ongeveer 21.30 uur. Ervaring met stilte en meditatie is niet nodig. Iedereen kan meedoen.

 

Wie:              ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:      donderdag 7 en 28 november.

Waar:            Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Tijd:              20.00 - 21.00 uur (21.30 uur)

 

4.8  Stilte Vespers

‘Het getal veertig’

 

 vesper  

Woensdag 26 februari, Aswoensdag, begint de Vastentijd, Lijdenstijd of In de zes weken voorafgaand aan Pasen (12 april) hoop ik elke maandagavond een kort bezinningsmoment te leiden met een lezing en stilte. De opzet is eenvoudig en steeds terug kerend.

Het kan dienen om bewust toe te leven naar Pasen. Misschien ben je bezig met een vorm van vasten. Dan kan een vast en gezamenlijk moment van stilte misschien inspireren.

Het getal veertig speelt in veel bijbelverhalen een belangrijke rol. Zo duurde de zondvloed veertig dagen, trok het volk Israël veertig jaar door de woestijn, vastte Jezus veertig dagen in de woestijn en de leerlingen van Jezus bereidden zich veertig dagen voor op hun taak in de wereld.

Het is duidelijk dat getal veertig geen exacte uren, dagen jaren aangeeft maar iets betekent. Het getal veertig verwijst vaak naar noodzaak tot bezinning. Het leven een harde leerschool mensen zijn soms hardleers. Daarom inkeer nodig, op weg naar verandering. Goed om de veertig dagen voorafgaand Pasen (weer) bij stil te staan.

Wie:              ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:      vanaf maandag 2 maart 2020, wekelijks t/m maandag 6 april van 19.15 - 19.45 uur, (stille) inloop vanaf 19.00 uur

Waar:            Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

 

 

4.9  Met Achterom ‘Voorbij degrenzen’

 grens  

Grenzen, je hebt ze in soorten: hekken, muren, rivieren, kloven, zeeën …

Ze brengen fysiek scheiding aan tussen hier en daar, vaak op zo’n manier dat er geen doorkomen aan is.

Grenzen, je hebt ze ook in je hoofd. Ook daar brengen ze scheiding aan en ook daar zijn ze soms

niet om door te komen.

Tenzij…..

je ermee speelt:

in muziek, in poëzie, als een vogel. Want: de gedachten zijn vrij!

 

Wie:                         Muziek en poëziegroep Achterom (www.muziekgroepachterom.nl)
                                Henk Engel, zang en gitaar
;
                                Henk van Meegen, piano
                               
Hans van der Laan, fluit, saxofoon en zang
                               Jan Tulp, zang, gitaar en accordeon

Waar:                       Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Wanneer:                 donderdag 30 januari 2020 om 20.00 uur

Bijdrage:                  collecte na afloop

 

 

4.10 Thuis in de Kosmos

   

Samen een boekje ( 100 pag.) lezen, dat uitnodigt tot uitwisseling van gedachten en vragen. Dat is waar pastor Bill van Schie belangstellende mee- lezers toe uitnodigt.


De titel van ‘Thuis in de Kosmos’ van Taede Smedes zegt al precies waar het de schrijver om gaat: Wij, mensen, zijn niet langer het centrum van alles wat bestaat. Wetenschap en techniek hebben ons tot het inzicht gebracht, dat wij slechts een onderdeel van het grote ‘scheppingsverhaal’ zijn geworden.

Mensen zijn sterrenstof, onlosmakelijk onderdeel van gehele kosmos. Wat betekent dat voor de vraag: Waartoe zijn wij dan eigenlijk op aarde? De oude catechismusvraag wordt opnieuw gesteld. Maar nu vanuit het perspectief, dat wij zelf de zin van ons bestaan opnieuw zullen moeten ontdekken.


Je ziet al, dit is geen alledaagse kost. Maar wel de moeite waard, als je je wilt bezinnen op onze plaats in de kosmos. Moeilijk? Ach, valt mee, als je het boekje samen leest en bespreekt. Boeiend? Zeker, door de manier waarop de schrijver ons meeneemt in eigentijdse (bestaans-) vragen, die in onze dagen talloze mensen boeit en bezighoudt.

 

Wie:                      pastor Bill van Schie

Datum:                  maandagavond 11, 18 en 25 maart

Tijd:                      20.00 – 22.00 uur

Plaats:                  Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:               € 3,- per bijeenkomst – koffie/thee inbegrepen