4.1  Cursus Bijbels ABC in Limmen

Een cursus voor belangstellenden over het lezen van de bijbel.

 003   Deze winter geven we aandacht aan de gelijkenissen, zoals die worden verteld door Mattheüs, Markus en Lukas (de synoptische evangeliën). We zullen overeenkomsten en verschillen zien. Op het eerste gehoor bekende verhalen zullen ons soms verrassen als we letten op subtiele woordkeus en op het verband waarin ze worden verteld ….

Wie:               ds. Dick Nicolai

Wanneer:      woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur

                      2023: 18 oktober, 1 en 15 en 29 november

                      2024: 10 en 24 januari, 7 en 21 februari en 6 maart

Waar:           'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23 in Limmen

Aanmelden: dicknic@ziggo.nl of 072-7435166

 

 

4.2 Gespreksgroepen in Heiloo

 open  

Wij wonen in een deel van ons land, waar het niet meer zo vanzelfsprekend is om te geloven, laat staan dat je er over praat. Toch blijft het boeiend om met elkaar over de Bijbel van gedachten te wisselen, want het zijn vaak prachtige verhalen en het zoeken naar de zin van het leven houdt ons wel bezig.

Of je veel of weinig Bijbelkennis hebt, is niet belangrijk. Luisteren naar elkaar kan ook een begin zijn.

Er zijn 2 gespreksgroepen, één in Ypestein en één in Plan Oost. Het thema van de 8 avonden is: Wat leren we van het leven van Jozef?

Wilt u slechts een aantal avonden volgen, dan kan dat ook. Van harte welkom!

Aanmelden:      Roelie van Diest: rdvdiest@gmail.com of 072 5323500

Waar:                 Ypestein: De Stuifbergen huiskamer Alternatief

Wanneer           eerste dinsdag van de maand v.a. 5 september; 19.30-21.00 uur

 

Waar:                 Plan-Oost: Groot Barlaken 58

Wanneer:        laatste donderdag v.d. maand v.a. 21 september 19.30-21.00 uur

 

4.3    Het verhaal achter het verhaal

 Afbeelding1  

Ben je ook nieuwsgierig naar het verhaal achter het verhaal in de vele geloofsverhalen in de Bijbel? Dan zijn de maandelijkse laagdrempelige bijeenkomsten van de ‘Mozesgroep’ misschien wel iets voor jou. Ben je katholiek, protestant of alleen maar leergierig? Je bent welkom.

De Mozesgroep komt één keer in de maand op een donderdagavond bij elkaar. We lezen dit seizoen in het evangelie van Marcus. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral ook om de eigen verhalen.

Aanmelden:   aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Wie:               gespreksleider is Johan Olling

Waar:             pastorie van de Corneliuskerk in Limmen

Wanneer:      14 september, 19 oktober en 16 november; 20.00 uur - 21.30 uur

 

 

4.4  Samen Genesis lezen

 Afbeelding2   In het najaar starten we met een aantal donderdagavonden waarin we samen bijbellezen in het Willibrordushuis, naast de Willibrorduskerk in Heiloo.

Dit seizoen zullen we ons bezig houden met Genesis, het eerste boek in die grote verzameling. Sommige verhalen hebben we al de nodige keren gehoord. En toch, elke keer opnieuw lezen brengt steeds andere gezichtspunten aan het licht. Vooral wanneer je sámen leest en wanneer je aan de hand van een tekst met elkaar in gesprek gaat.

Zo ook bij Genesis, verhalen die ons geen wegwijs willen maken in de geschiedenis, maar die iets zeggen over God en de mens, over hun verhouding tot en tegenover elkaar. Verhalen die ook iets willen laten zien van God en mens die elkaar vinden in gezamenlijk gekoesterde visioenen.

 

Wie:           Henk Hudepohl

Waar:          Willibrordushuis, Westerweg 267 in Heiloo

Wanneer:   21 sept., 12 okt., 9 nov. en 14 dec.; 20.00 - uiterlijk 22.00 uur

Bijdrage:    vrijwillige bijdrage na afloop (contant)

 

 

4.5  Op adem komen in de buurkerk van de Abdij

 Picture10  

Om de 14 dagen is daar gelegenheid om op adem te komen tijdens een samenkomst met licht, stilte, zang, verhaal en gebed.

In het eerste seizoen is gebleken dat mensen het prettig vinden om samen op adem te komen, het hoofd leeg te maken en opgefrist weer op weg te gaan. We laven ons aan de bron, doen kracht op om het pad te vervolgen.

Het komend seizoen volgen we nieuwe leidsmannen of -vrouwen. De structuur blijft hetzelfde: Samenkomen en licht ontsteken terwijl we zingen: “Neem mij aan zoals ik ben...”. We luisteren naar een verhaal, maken het stil en sluiten af met koffie of thee. Een viering, maar anders dan we misschien gewend zijn, op een plek waar mensen al eeuwen samenkomen, waar komend seizoen de deur uitnodigend openstaat!

Wie:              Marlies Bras, Bart de Vries, Nico Knol en Marius Prein

Waar:            Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen

Wanneer:      maandag 18 sept.; 2, 16, 30 okt.; 13, 27 nov.; 11 dec. om 19.30 uur

Bijdrage:       vrijwillige bijdrage na afloop (contant)

 

4.7    De Schepping ligt in onze genen

 Picture10  

Een nieuwe wetenschap met de titel ‘Archeogenetica’ geeft ons een ongekende terugblik in de geschiedenis van de mens. Tot nu beperkte zich dat tot zes- duizend jaar, maar sinds kort kunnen we het gedrag van de mens ontrafelen tot een half miljoen jaar geleden.

Dit inzicht hebben wij voor een belangrijk deel te danken aan de Zweedse Nobelprijswinnaar (2022 Geneeskunde) Svante Pääbo die de genen van de Neanderthaler wist te ontcijferen. Zo blijkt dat de moderne mens of ‘homo sapiens’ ongeveer 50 duizend jaar geleden een exodus heeft ondernomen van Afrika naar het huidige Europa en Azië. Daar kwamen zij in contact met de Neanderthalers en de Denisovas, die daar al honderdduizenden jaren woonden. De gevolgen van deze en andere samensmeltingen van de mensensoort zijn nu te herleiden, volkeren zijn verdwenen maar bij nader inzien toch niet helemaal!

In twee avonden zal de archeogenetica in een notendop worden besproken, waarbij een aantal opmerkelijke nieuwe inzichten aan de orde zullen komen. Er zal veel ruimte zijn voor discussie want wij herschrijven feitelijk onze eigen Genesis- en Exodus-geschriften.

Ook actuele zaken in ons huidig bestaan zoals het gevaar van degeneratie door inteelt, de verschijning van epidemieën, en een visie op de huidige vluchtelingenstroom zullen aan de orde komen.

Wie:                     dr. Allan de Monchy

Wanneer:           dinsdag 3 oktober en 31 oktober van 20.00 tot 22.00 uur

Waar:                  Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:             € 4,- per persoon (contant)

 

 

De Schepping ligt in onze genen

 Afbeelding6  

In kunst, religie, spel, muziek, film en poëzie speelt verbeelding de hoofdrol. Ze kunnen niet zonder.

Het is de kracht die nodig is om mens te worden, het is de kracht die nodig is om samenleving te zijn.

Deze avond staan we stil bij wat verbeelding is.

Daarbij zullen vooral beeldende verhalen uit revalidatie en psychiatrie, waar Jan Tulp als geestelijk verzorger werkzaam was, behulpzaam zijn.

Vanzelfsprekend komt daarbij aan de orde hoe geloven verbeelding nodig heeft en wat er gebeurt wanneer verbeelding ontbreekt.

Wie:             Jan Tulp

Wanneer:    donderdag 16 november, 20:00 uur

Waar:          Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:    vrijwillige bijdrage na afloop (contant)

 

 

 

 

 

No thoughts on “4. Lees- en gespreksgroepen 2022”