4.1 Bijbelen bij de GGZ

 4.1 GGZ NHN Heiloo  

Samen lezen in de bijbel en met elkaar over de teksten praten.

Meestal lezen we wat er komende zondag in de kerk gelezen gaat worden.

Lezen, leren, praten. Voor kenners en beginnelingen, gelovigen en geïnteresseerden. Cliënten van de GGZ en andere mensen uit Heiloo e.o.Wie:            pastor Marie-José van Bolhuis, ds. Marius Braamse

Wanneer:    elke donderdag vanaf 6 september, van 10.30 tot 11.30 uur

Waar:            Hoofdgebouw GGZ unit 0.5, Kennemerstraatweg 464 Heiloo

 

4.2 Levenskunst in het Willibrordushuis

Zin? Een maal per maand met elkaar oefenen in levenskunst?

    Soms heb je er echt zin in. Dan stel je je doorgaans geen grote zinsvragen. Maar soms is het een hele kunst om die zin te zien en te ervaren...

Er zijn dingen die dat moeilijk maken: ziekte, geen werk (meer), rouw om een geliefde, een psychische aandoening die maar niet over gaat, eenzaamheid, levensvragen die maar blijven knagen.

In deze groep gaan we uit van het goede en zoeken we naar inspiratiebronnen, naar kracht, naar verbondenheid, naar mogelijkheden om onze talenten aan te boren. We praten met elkaar, we lezen inspirerende teksten of luisteren naar muziek, dit alles in overleg met de deelnemers. Momenteel lezen we teksten over ‘geluk’. Maar volgende maand kan het zo maar weer wat anders zijn.Het is mogelijk om in deze groep in en uit te stromen. Het begin is al geweest en het einde nog niet in zicht.

Wie:                   pastor Marie-José van Bolhuis, pastor Herman Helsloot

Wanneer:           elke 2de dinsdag van de maand vanaf 12 september

Tijd:                   10.30 – 12.00 uur

Waar:                 Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Info:                   m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl of 06-10852666

 


4.3 Samuël - Bijbelstudiegroep Egmond aan Zee

   

Al elf jaar komt een groepje gemeenteleden tweewekelijks bijeen voor een bijbelstudie uur. Elke week lezen we één hoofdstuk en zo zijn successievelijk al een heel aantal bijbelboeken doorgewerkt. Er liggen verschillende vertalingen op tafel en we gebruiken een commentaar van Thomas Naastepad. Komend seizoen gaan we verder vanaf 1 Samuël 25.

Nieuwe meelezers zijn van harte welkom!

Wie:               ds. Saskia Ossewaarde

Wanneer:      6 en 20 sept.; 4 en 18 okt.; 1, 15 en 29 nov.; 13 december

Hoe laat:       15.15-16.15 uur

Waar:                  'Het Gebouw'; Trompstraat 2 Egmond aan Zee

 

 

4.4 Bijbelgroepen in Egmond Binnen en in Limmen

 4.5 bijbelverhalen   In 19 jaar tijd hebben we de hele Bijbel doorgesnuffeld. In Limmen en

in Egmond beginnen we dit nieuwe seizoen 2018-2019 van voren af aan. In series van vier bijeenkomsten wordt er elke bijeenkomst een stuk uit de Bijbel gelezen, vragen gesteld en over de teksten met elkaar gesproken en geluisterd. Al pratend en luisterend kom je dan terecht bij je eigen geloof en levensverhaal.

Bij de dinsdagmiddaggroep in de pastorie van Egmond Binnen worden de verhalen van Mozes uit het boek Exodus gelezen. Óf je kunt meedoen met de woensdagmorgen groep in de pastorie van Limmen. Daar wordt begonnen met het boek Genesis. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is om aan deze middagen en ochtenden mee te kunnen doen. De koffie en thee staan klaar. Laat even weten dat je komt.

 

 

Eén keer in de maand op donderdagavond kun je aanschuiven bij een inspirerende groep met gemiddeld zo’n 12 aanwezigen. Je bent welkom. Deze zogenaamde Mozesgroep gaat in het nieuwe seizoen lezen uit het tweede boek Koningen. De verhalen over Elia en Elisa. Het nieuwe seizoen zal worden geopend met een gezamenlijke maaltijd in september. Mocht je belangstelling hebben, neem contact op met pastor Johan Olling (pastor@corneliuskerk-limmen.nl )

 

Begeleiding :        Pastor J. Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl Egmond Binnen

Wanneer:             dinsdag 18, 25 sept. en 2, 9 okt.; van 15.00 tot 16.30 uur

Waar:                    Pastorie, Kerkplein 25 Egmond Binnen

Limmen

Wanneer:                woensdag 19, 26 sept. ; 3, 10 okt.; van 9.30 tot 11.00 uur

Waar:                        Pastorie, Dusseldorperweg 74 Limmen

Ook:

Wanneer:                 donderdag 18 okt., 15 nov., 20 dec. etc.; 20.00 tot 21.30 uur

Waar:                         Pastorie, Dusseldorperweg 74 Limmen

 

 

4.5 Jozua en Richteren

 richteren   De hele bijbel is een groot verhaal over mensen en hun ervaringen, zowel positieve als negatieve. God wil dat mensen gelukkig zijn en een plek hebben om samen te wonen en te leven.

Daarom hoort Hij de klacht van het Joodse volk in het slavenland Egypte en leidt hen aan de hand van Mozes weg uit dat land. Na een generatie bereiken zij het aan Abraham en Mozes toegezegde land. Vorig jaar lazen wij hoe ze onder leiding van Jozua in een plechtige liturgische processie het land binnen trekken.

Dit jaar wil ik u uitnodigen om samen met mij de laatste hoofdstukken van het boek Jozua te lezen (hoofdstuk 22-24). Jozua neemt afscheid van zijn volk en hernieuwt plechtig het verbond van Israël met JHWH, hun enige God en zij beloven geen andere goden te dienen.

Vervolgens lezen wij uit het boek Richteren. Het beschrijft de lotgevallen van Israël in het gekregen land, in de periode van Jozua tot aan de eerste Koning. Zij worden geleid door

‘Richters’, charismatische leid(st)ers in de naam van de Heer. Israël valt steeds weer terug en dient dan de Baäls . JHWH ontsteekt in toorn, Israël roept weer om hulp bij de Heer en die zendt een redder om Israël te bevrijden: een richter. Bekende namen zijn o.a. Gideon, Simson en Debora.

Ik hoop op weer een inspirerende periode,

pastor Herman Helsloot

 

Wanneer:                1e bijeenkomst 23 oktober om 20.00 uur

Waar:                      Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:                 € 3,- per persoon, per bijeenkomst

 

 

4.6 Wat vieren we zondag?

    De bijbel leest niet altijd even makkelijk weg. Over veel dingen zijn we anders gaan denken.

De verhalen zijn in een andere tijd opgeschreven. De wereld zag er anders uit.

En toch schijnen de verhalen vaak een verrassend licht op ons leven van

nu. Het gaat over levensthema’s die altijd actueel blijven.

Om dat te ontdekken moet je soms wel op de teksten puzzelen. Dat doen we samen op een aantal middagen door het jaar heen.

We lezen de tekst die op een volgende zondag terug komt in de kerkdienst. Voor de één is de middag een mooie voorbereiding op de zondag. Een ander komt langs voor de studie en het gesprek en gaat op zondag niet of naar een andere kerk. Iedereen is welkom. Ook incidentele bezoekers. U hoeft zich niet van te voren te melden maar u kunt gewoon aanschuiven.

 

Wie:                          ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:                 maandagmiddag 19 nov. (voor Eeuwigheidszondag),

                                17 dec.(voor kerstmorgen),

                                 4 mrt (voor begin 40dagentijd),

                                8 apr. (voor Witte Donderdag en Pasen); 13.30 uur - 15.00 uur

Waar:                      Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo

 


4.7 Stilte- en meditatiegroep.

 

Stil worden begint met je mond houden. Daar begint een stilte avond mee. Daarna volgt een korte kennismaking en introductie over de werkwijze. Centraal staat de stilte en meditatie rondom een te lezen (bijbel) tekst. Je luistert als het ware met je innerlijke oor naar de woorden. Je gaat op zoek naar wat ze jou op dit moment in het leven te vertellen hebben.

De avonden zijn allemaal gericht op advent- en kerstverhalen. Vanaf 19.45 uur kan iedereen binnen komen. We beginnen om 20.00 uur. Tegen 21.00 uur is de meditatie afgelopen.

Dan is er pauze.

De één vindt de stilte en meditatie voldoende. Een ander vindt het prettig om na de pauze nog even na te praten. Dat kan allebei.

Ervaring met stilte en meditatie is niet nodig om één of meerdere avonden te volgen. Het oefent zich vanzelf.

 

 

Wie:              ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:      donderdag 22 nov., 6 dec. en 20 dec.

Waar:            Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Tijd:              20.00 - 21.00 uur (21.30 uur)

 


4.8      Voor een nieuw begin,

                de agenda van Genesis

In deze leeskring lezen we het boekje 'Voor een nieuw begin' van Maarten den Dulk, emeritus hoogleraar praktische theologie in Leiden en voormalig rector van het seminarium Hydepark, het bij- en nascholingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.

Soms, om te weten of er toekomst is voor onze veelgeplaagde planeet in het heelal, gaat men op zoek naar sporen van het eerste begin. En dan gebeurt er iets. Bij de bron ontspringen vergezichten! En wie wil weten of er toekomst is voor de omstreden, christelijke overlevering in onze westerse cultuur, doet er goed aan om te zoeken naar haar eerste sporen.

Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel.

Deze eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. Kunstwerkjes van taal, ritme en klank zijn het, deze klassieke Bijbelverhalen van het begin. Ze behoren tot de wereldliteratuur, zijn vormgevend voor onze westerse cultuur en het joods-christelijk geloof.

Ze verleiden om met vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan.

De leesboeken worden voor de deelnemers aan deze leeskring centraal ingekocht en uitgedeeld.

Wie:                        ds. Dick van Arkel

Wanneer:                  5, 12 en 26 februari en 5 maart om 20.00 uur

Waar:                        Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:                  kosten boek en koffie

 

 

 

4.9 Zin in poëzie en schilderkunst

 2017 21   In de kerkgeschiedenis is er over de Bijbel heel veel beweerd, geredeneerd en ge-theologiseerd. Dat laten we op deze avonden een beetje links liggen. We nemen een heel andere insteek: die van de poëzie en schilderkunst.

We bespreken verschillende bijbelse thema’s zoals bidden en vragen;

geboren worden, verheugen, God en mens; enz.

De taal van de poëzie is in staat om op een heel andere manier deze

thema’s aan de orde te stellen. Dichters van allerlei slag, van Kopland tot Maria Vasalis, van Leo Vroman tot Geert Boogaard hebben hierover geschreven. Maar ook schilders hebben geprobeerd een eigen licht te werpen op deze thema’s of de bijbelverhalen waarin ze aan de orde komen.

In een drietal avonden bespreken we vanuit een serie gedichten en een schilderij telkens een aantal bijbelse grondwoorden. U krijgt een reader met de te behandelen gedichten en schilderijen...

 

Wie:                         ds. Edward Kooiman (ejkooiman@ziggo.nl; tel. 888 55 50)

Waar:                       Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Wanneer:                 donderdag 14 februari, 7 maart en 21 maart om 19.45 uur

Bijdrage:                   € 3,- per avond

 

 

4.10 Thuis in de Kosmos

   

Samen een boekje ( 100 pag.) lezen, dat uitnodigt tot uitwisseling van gedachten en vragen. Dat is waar pastor Bill van Schie belangstellende mee- lezers toe uitnodigt.


De titel van ‘Thuis in de Kosmos’ van Taede Smedes zegt al precies waar het de schrijver om gaat: Wij, mensen, zijn niet langer het centrum van alles wat bestaat. Wetenschap en techniek hebben ons tot het inzicht gebracht, dat wij slechts een onderdeel van het grote ‘scheppingsverhaal’ zijn geworden.

Mensen zijn sterrenstof, onlosmakelijk onderdeel van gehele kosmos. Wat betekent dat voor de vraag: Waartoe zijn wij dan eigenlijk op aarde? De oude catechismusvraag wordt opnieuw gesteld. Maar nu vanuit het perspectief, dat wij zelf de zin van ons bestaan opnieuw zullen moeten ontdekken.


Je ziet al, dit is geen alledaagse kost. Maar wel de moeite waard, als je je wilt bezinnen op onze plaats in de kosmos. Moeilijk? Ach, valt mee, als je het boekje samen leest en bespreekt. Boeiend? Zeker, door de manier waarop de schrijver ons meeneemt in eigentijdse (bestaans-) vragen, die in onze dagen talloze mensen boeit en bezighoudt.

 

Wie:                      pastor Bill van Schie

Datum:                  maandagavond 11, 18 en 25 maart

Tijd:                      20.00 – 22.00 uur

Plaats:                  Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:               € 3,- per bijeenkomst – koffie/thee inbegrepen