4.1 Bijbelen bij de GGZ

 4.1 GGZ NHN Heiloo    Elke donderdagmorgen samen lezen in de bijbel en met elkaar over de teksten praten. Meestal lezen we wat er komende zondag in de kerk gelezen gaat worden.
De groep bestaat uit een vaste kern en mensen die af en toe komen. Soms mensen die een paar keer meedoen om te kijken wat het is.
Lezen, leren, praten. Voor kenners en beginnelingen, gelovigen en geïnteresseerden. Cliënten van de GGZ en andere mensen uit Heiloo. Voor iedereen, voor een keertje of iedere donderdag.Begeleiding:     Drs. Marie-José van Bolhuis, Ds. Marius Braamse, e.a. geestelijk verzorgers bij de GGZ in Alkmaar en Heiloo.Data:        iedere donderdag van 10.30 tot 11.30 uur
Plaats:     Hoofdgebouw GGZ unit 0.5 (hoofdingang links af, in         de gang rechts de eerste deur)


4.2 Wekelijkse toerusting voor hen die actief zijn in de zondagse liturgie

 4.2 liturgie    Elke woensdagavond komt een groep mensen samen in de pastorie in Egmond aan den Hoef. Daar bespreken we de lezingen voor de zondag
over pakweg 5 weken. We proberen dieper door te dringen in de betekenis van de teksten. Een hulpmiddel voor mensen die als parochiaan zich met enige regelmaat zetten aan het schrijven van een overweging. Hulpmiddel voor mensen die zich bezighouden met het bepalen van repertoire voor een koor. Ook lectoren of gewoon maar geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Deelname is niet verplichtend. Dat wil zeggen, ook wanneer men zo nu en dan wil aanschuiven: uw aanwezigheid wordt gewaardeerd.
Indien dat zo uitkomt zullen ook specifieke kerkelijke feestdagen besproken worden waarbij de historische context waarin feesten zijn ontstaan wordt belicht.

Begeleiding:     Pastor Henk Hudepohl
Data:         elke woensdagavond, start 10 augustus 2016
Tijd:         vanaf 19.30 tot ongeveer 20.45 uur
Plaats:     Pastorie Egmond aan den Hoef, Herenweg 188


4.3 Bijbellezen – ook in Egmond!

 4.3 Bijbel    Ook dit jaar ‘doen’ we – bijna tweewekelijks – bijbelstudie.
We lezen over Noach, Mozes, Elia, Elisa, over Amalek en Farao, over weifelmoedige gelovigen, over een zwaarmoedige koning, over een bange profeet, over een onzekere discipel…. Een paar verschillende (Nederlandse) vertalingen erbij en enkele mooie commentaren.

 

Leiding:         Ds. Saskia Ossewaarde  (tel. 0611.0611.48;
                     email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Data:             donderdagmiddagen 1, 15, 29 september /  6, 13 oktober
                                                   3, 17 november  /  1, 15 december

                     (data van januari t/m april 2017 worden later bepaald).
Tijd:               15.00-16.30 uur.
Plaats:           Het Gebouw (naast de kerk), Trompstraat 2, Egmond aan Zee.


4.4 Levenskunst

 4.4 levenskunst    Wat dacht u ervan? Eén maal per maand op een dinsdagochtend met elkaar oefenen in levenskunst? Want soms is het een hele kunst om wat van het leven te maken. Er zijn genoeg dingen, die dat soms of vaak moeilijk maken: ziekte, geen werk (meer), rouw om een geliefde, een psychische aandoening die maar niet over gaat, eenzaamheid, levensvragen die maar blijven knagen.
Doel van deze levenskunst groep is niet om elkaar de put in te praten. Integendeel, we gaan juist uit van onze sterke kanten en zoeken naar inspiratiebronnen, naar kracht, verbondenheid, naar mogelijkheden om onze talenten weer aan te boren. We praten met elkaar, we lezen inspirerende teksten of luisteren naar muziek, dit alles in overleg met de deelnemers.
Het zou aardig zijn als uit deze maandelijkse bijeenkomsten ook andere initiatieven zouden ontstaan. Pastor Herman Helsloot en Marie-José van Bolhuis (geestelijk verzorger GGZ-NHN) nemen het initiatief voor deze groep. Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06 – 10.852.666

Begeleiding:       Pastor Marie-José van Bolhuis
                         en Pastor Herman Helsloot
Data:                 dinsdagochtend 20 september 2016, 18 oktober etc.
Tijd:                   Van 10.30 tot 12.00 uur
Plaats:               Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

 

4.5 Snuffelen in de bijbel

 4.5 bijbelverhalen    Het verhaal achter het verhaal. wilt u daar ook niet meer over weten?

Al meer dan 16 jaar wordt er op woensdagochtenden ‘gesnuffeld’ in de Bijbel. Het gaat daarbij om het verhaal achter het verhaal. In series van vier bijeenkomsten wordt er elke bijeenkomst een stuk uit de Bijbel gelezen, over de teksten met elkaar gesproken, geluisterd en er worden vragen gesteld. Al pratend en luisterend kom je dan terecht bij je eigen geloof en leven. We zijn op dit moment bezig met de Handelingen der apostelen. We lezen over Petrus en Paulus.


Op 21 september 2016 wordt het seizoen geopend met een nieuwe serie van vier woensdagochtenden.
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is om aan deze ochtenden mee te kunnen doen. De koffie en thee staat klaar. Laat even weten dat je komt.

 

Begeleiding:       Pastor J. Olling, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Data:                 1e serie: 21, 28 sept. 2016 en 5 en 12 oktober
                         2e serie: 9, 16, 23 en 30 november
                         3e serie: januari 2017
                         4e serie: maart 2017
Tijd:                   9.30 tot 11.00 uur
Plaats:              Pastorie, Dusseldorperweg 74, Limmen
Kosten:             koek

 

4.6 Bijbel-snuffelgroep op donderdagavond in Limmen

Eén keer in de maand kunt u mee doen met het ‘snuffelen in de bijbel’. Een elkaar inspirerende groep waar elk seizoen weer nieuwe mensen uit de
regio bij aanschuiven. Ben je katholiek of protestant of alleen maar leergierig? Je bent welkom. Deze zogenaamde Mozesgroep is in april 2007 in het boek Genesis begonnen en leest nu uit het tweede boek Samuel. We gaan het komend seizoen lezen over de koningen David en Salomon en de tempel in Jeruzalem. De bijeenkomsten zijn één keer in de maand op een donderdagavond. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral om de eigen verhalen.
De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is gepland op donderdag 22 september 2016 om 20.00 uur . Mocht u belangstelling hebben, kom dan langs of neem contact op.

Naam:         Pastor Johan Olling, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Data:           de donderdagen 22 september 2016, 27 oktober, 17 november, 15 december
                   en verder elke maand
Tijd:             20.00 tot 21.30 uur
Plaats:         Pastorie, Dusseldorperweg 74, Limmen
Kosten:        koek


4.7 Wat vieren we zondag?

 4.7 zondag1    Elke zondagmorgen lezen we uit de bijbel. Soms zijn de verhalen zo bekend dat het moeilijk is om ons er door te laten verrassen. Soms zijn de verhalen ons zo vreemd en onbekend dat we afstand voelen. In de preek-voorbereidingsgroep pakken we alle verhalen op en proberen we te ontdekken wat ze ons willen vertellen.
Soms raken we een beetje verstrikt in de verhalen maar een andere keer gaat ons ineens het licht op. Daarom is geen enkele bespreking hetzelfde. Wilt u zich ook laten verrassen dan bent u dit seizoen opnieuw welkom. Op een aantal maandagmiddagen komen wij bij elkaar ter voorbereiding van de zondag die daar op volgt. Iedereen is welkom. Ook incidentele bezoekers. Opgave vooraf is niet nodig. Geen minimum of maximum aantal deelnemers / geen kosten.

 

Begeleiding:     Ds. Hanneke Ruitenbeek
Data:               maandagmiddagen 5 september,
                       14 november (voor Eeuwigheidszondag),
                       16 januari 2017,
                       13 maart 2017
Plaats:             Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo
Tijd:                 13.30 uur - 15.00 uur

 

4.8 Kerk en samenleving in Brazilië

 4.8 Christus Verlosser Rio de Janeiro    De Braziliaanse pedagoog Paulo Freire zei: ‘als je duizend kilometer hebt gereisd om bij mij te komen, maar je vergeet de laatste meter naar mijn hoofd en hart….dan had je niet hoeven komen’.
Hoe werkt de kerk in Brazilië? Welk recht van spreken heeft de kerk, die eeuwenlang de inheemse bevolking heeft verdrukt? Wel – bijvoorbeeld door het project ‘Zending Nul’…..
Hoe pak je een bijbelstudie aan met mensen die analfabeet zijn?
In een serie van drie avonden komen kerk en samenleving in Zuid-Amerika ter sprake: straatkinderen, Indianen, landloze boeren, sociale wezen, studenten theologie….
Tussendoor luisteren we naar liederen / gebeden / teksten uit dit continent.
Graag aanmelden, uiterlijk 15 september a.s.!
Deze serie van drie avonden is ook op aanvraag in uw eigen gemeente mogelijk!

 

Leiding:          Ds. Saskia Ossewaarde  (tel. 0611.0611.48;
                     email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Data:             dinsdagen 27 sept, 25 okt. en 22 nov.
Tijd:               20.00-22.00 uur.
Plaats:           Het Gebouw (naast de kerk), Trompstraat 2,
                     Egmond aan Zee.


4.9 Hedendaags geloven en tegendraadse verhalen...

“De orthodoxe ketter”

De Ierse schrijver en theoloog Peter Rollins heeft een boek met tegendraadse verhalen over het christelijk geloof geschreven: “De orthodoxe ketter”. Het boek stond wekenlang in de theologische boeken top-5 en niet ten onrechte. De 33 korte verhalen in dit boek zijn humoristisch en tegelijk vol ernst; uitdagend en verwarring zaaiend. Ze zetten je op het verkeerde been en halen vanzelfsprekendheden van het geloof onderuit. Op alle mogelijk manieren zetten ze je aan het denken en misschien zelfs wel aan het handelen...

De schrijver staat in de traditie van Jezus, die ook verhalende gelijkenissen vertelde die tegendraads te noemen zijn. Door samen een aantal van deze verhalen te lezen en te bespreken proberen we wat scherper te krijgen waar het in het geloof in God en Jezus nou om eigenlijk draait. De ervaring leert dat de verhalen je uit je ‘comfortzone’ halen en  je ogen openen voor een andere kijk op het geloof...
Het boek kost ongeveer 15 euro... Graag opgave vooraf.

Inleider:        Ds. Edward Kooiman
Datum:         donderdagen 6 oktober, 3 november en 24 november
Tijd:              19.45-21.45 uur
Plaats:          Kapel van de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Kosten:         € 3,-- per bijeenkomst


4.10 De zorg voor het gemeenschappelijk huis

 4.10 LAUDATOSI openingcard v02 Fotor  

 Op 18 juni 2015 presenteerde paus Franciscus zijn nieuwe encycliek met de sprekende titel: ‘Laudato Si’ (‘Gezegend zijt Gij’). Zelden schreef een paus zo’n helder, goed leesbaar en uiterst informatief  spiritueel document over de huidige milieucrisis en de gevolgen ervan. In dit pauselijk schrijven geeft Franciscus een loepzuivere analyse van onze huidige omgang met de natuur, in het licht van het Evangelie. En het verhaal leest als een trein!  
‘Laudato Si’ is een profetische oproep om onze relatie met de aarde en de ons omringende natuur  te bezien vanuit het perspectief van Gods’ scheppingsgeschenk aan alle mensen die de aarde bewonen. Dat is vrij revolutionair voor een kerk die eeuwenlang de mens als heerser en meester van de schepping heeft verkondigd en gepropageerd! De huidige paus pleit voor een ‘integrale ecologie’. Dat is de zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis, waar alles en iedereen met elkaar verbonden is en even belangrijk en onmisbaar is voor onze toekomst. ‘Laudato Si’ werd zo –niet toevallig!- een van de krachtige impulsen tijdens de klimaatconferentie
in Parijs in december 2015. 

Christenen die hart hebben voor ons milieu en de toekomst van onze aarde krijgen met deze encycliek een unieke kans om zich terdege te informeren én te verantwoorden over dit thema.


Tijdens een viertal bijeenkomsten wil Pastor Bill van Schie deze encycliek  (140 pp.) met belangstellende mee-lezers nadere aandacht geven. Tekst en uitleg worden (te)samen aangeboden in een onderlinge dialoog. De tekst is op internet verkrijgbaar of als boekje in de boekhandel (kosten 15 euro).   

Begeleiding:      Pastor Bill van Schie
Data:                maandagen 17, 31 oktober en 14, 28 november 2016
Tijd:                  20.00 – 22.00 uur
Plaats:              Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten:             € 3,-- per persoon

 

4.11 Mozes, Jozua en het toegezegde land

 4.11 Mozes    Het afgelopen jaar hebben wij in het boek Exodus gelezen over het verbond dat God daar sluit met zijn volk en hoe Hij zijn Thora geeft, met als belangrijkste de tien woorden, de tien geboden. Het zijn de wegwijzers op weg naar het beloofde land. Wij ontdekten al lezend ook voor onze tijd sporen van Gods bevrijdend handelen en zijn wegwijzers die Hij geeft op onze levensweg.
We volgen komend jaar het leven van Mozes verder in het boek Exodus en lezen over zijn dood in Deuteronomium 34. Daarna gaan wij over op Mozes’ opvolger Jozua, wiens geschiedenis staat opgetekend in het gelijknamige Bijbelboek. Na de woestijntocht, de verbondssluiting en uitleg van alle voorschriften, ligt de focus nu op het van ouds toegezegde land.  

 

Begeleiding:         Pastor Herman Helsloot
Data:                   dinsdag 18 okt;
                           woensdag 16 nov;
                           donderdag1 dec;
                           dinsdag 17 jan;
                           woensdag 22 feb;
                           donderdag 16 mrt;
                           dinsdag 25 april
Tijd:                     20.00 – 22.00 uur
Plaats:                Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten:               € 3,-- per persoon, per bijeenkomst

 

4.12 Stilte- en meditatiegroep

 4.12 meditatie    

Stil worden, luisteren naar de stilte, luisteren ín de stilte, stilte delen...
Dat is wat geoefend wordt op de stilte- en meditatiekring.
Daarnaast mediteren we over een bijbeltekst. We lezen de tekst volgens de methode van de ‘Lectio Divina’, dat is een geestelijke en meditatieve manier van bijbel lezen. Juist vanuit de stilte kan aandachtig en intensief gelezen worden en raken de oude woorden ons leven en onze tijd.

Dit seizoen lezen we uit het bijbelboek Prediker. Het is een poëtisch boek dat behoort tot de wijsheidsboeken van de bijbel. Het is gericht op praktische levenswijsheid. Prediker gaat in op menselijke gevoelens als vergeefsheid, sterfelijkheid en ons gebrek aan kennis over de kern van het bestaan. Maar het gaat ook over vreugde vinden en liefhebben.
Om mee te doen hoef je geen ervaring te hebben met de Lectio Divina of stilte. Wie open staat voor stilte en meditatief bijbellezen is van harte welkom. De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers.

 

Begeleiding:                Ds. Hanneke Ruitenbeek
Data:                          donderdag 10 nov; 1 dec; 19 jan. 2017 en 2 maart.
Tijd:                            20.00 - 22.00 uur
Plaats:                        Kapel van de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo

 

4.13 Belijden-is-doen

 4.13 belijdenis  

 Van oudsher is “belijdenis-doen” het moment waarop je als volwassene ja-zegt tegen je doop. Al maken we dat de laatste jaren misschien nog maar zelden mee, toch is het goed dat er een moment is waarop je bewust kiest voor je geloof in God en je betrokkenheid bij de kerk. Trouwens ook als je niet ooit gedoopt bent, kan dat natuurlijk: ja zeggen tegen God!


Het belijden van je geloof in het midden van de gemeente is overigens geen eindpunt op je geloofsweg maar eerder een tussenstop: daarna gaat het weer verder. De voorbereidende gesprekken zijn ervoor om woorden te vinden voor hoe je in het geloof en het leven staat; hoe je de bijbel leest; hoe je omgaat met hoe mensen vóór ons geloofden en wat de kerk waar je bij hoort voor je betekent en wat je geloof voor je betekent in je gewone, alledaagse leven. Als je interesse hebt om daarmee aan de slag te gaan, laat dat dan weten. Rond Pasen 2017 is er dan gelegenheid belijdenis te doen.


Mocht je nog niet zeker weten of je ook daadwerkelijk belijdenis wilt doen, maar lijkt het je toch leuk om mee te praten, laat dat dan weten. Je kunt deze groep ook zien als een gelegenheid om eens - samen met anderen - stil te staan bij hoe je in je geloof staat en wat je ermee zou willen. Graag van te voren opgeven!
Verdere informatie bij ondergetekende.

Informatie en begeleiding:     Ds. Edward Kooiman
                                          (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; tel. 888 55 50)
Datum:                               1e bijeenkomst (verder: in overleg): 10 nov. 2016
Tijd:                                    20.00 uur
Plaats:                                Pastorie Ypesteinerlaan 19

 

4.14 De Bijbel voor Dummies

 4.14    

Een paar jaar geleden verscheen de Bijbel in Gewone Taal.
Bij het programma De Wereld Draait Door vertelde Filémon Wesseling over zijn leeservaringen. ‘Het wordt nu wel heel duidelijk dat er onbegrijpelijke dingen in staan!’ was wat hij zo ongeveer zei. Een eigentijdse vertaling maakt de bijbel blijkbaar nog niet direct een begrijpelijker boek.

De cabaretier Hans Teeuwen maakte ooit een hilarische samenvatting van de bijbel (zie op You Tube: Hans Teeuwen – bijbelverhaal). Sommige Christenen vonden het kwetsend. Maar het opmerkelijke was, dat wilde je er om kunnen lachen, je eigenlijk best iets moest weten over de bijbel.
En blijkbaar is dat ook zo. Flarden van verhalen en figuren zitten bijna in onze genen, ook al ben je niet met de bijbel opgegroeid. De bijbel is meer dan een boek, de bijbel is ook een cultuur en deel van de lucht die we inademen en de taal die we spreken.

Als je interesse hebt in de achtergrond van de bijbel en je wilt er wel eens wat meer van weten dan ben je op het juiste adres in een serie van vier avonden over “De Bijbel voor Dummies”. We kijken hoe de bijbel in elkaar steekt en is ontstaan. Daarnaast behandelen we elke avond een bepaald thema en lezen we de verhalen die daarbij horen. Maar er is ook alle ruimte voor vragen en gesprek. Achtereenvolgens komen aan de orde:
Eerste avond:        het scheppingsverhaal: over hoe de aarde (niet) in zeven dagen is gemaakt.
Tweede avond:       de kerstverhalen - over (g)een kindje in de kribbe.
Derde avond:         de tien geboden - over (g)een ijsje eten op zondag.
Vierde avond:         vragen die zijn blijven liggen.

                              
Begeleiding:            Ds. Hanneke Ruitenbeek
Data:                      maandag 21 nov; 19 dec; 27 feb. 2017; 20 maart.
Tijd:                        20.00 - 22.00 uur
Plaats:                    Kapel van de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Kosten:                   € 3,-- per persoon, per bijeenkomst
Aantal deelnemers:  minimaal 6


4.15 Kent gastvrijheid grenzen ?

 4.15 gastvrijheid    Een lastig dilemma in het huidige vluchtelingenvraagstuk

Hoe kun je enige helderheid krijgen in al die verwarrende dilemma’s over gastvrijheid en de opvang van vluchtelingen en gelukzoekers in Europa ? Wat valt er te zeggen over barmhartigheid en bijbelse waarden aan de ene kant en de schier-onoplosbare problemen rond de ‘volksverhuizing’ die zich in onze dagen aan de randen van ons continent voltrekt? Je wordt heen en weer geslingerd tussen de talloze meningen en emoties van links of rechts. Wie heeft er eigenlijk het meeste gelijk ? En hoe moet je hier als  modern en ‘gelovig christen’ over denken en oordelen?
 
‘Rondom de Waterput’ biedt dit seizoen gelegenheid om eens grondig over dit vraagstuk na te denken. Niet om het laatste woord te spreken. Maar om iedere gesprekpartner de gelegenheid te geven zich serieus [en ‘zindelijk’] een mening te vormen. Om op een 'zindelijke' manier [zelf] je ‘morele kompas’ te richten en zo mogelijk zelf een weloverwogen en verantwoord standpunt te kunnen innemen.

Deze verdieping vindt plaats door achtereenvolgens ‘met een andere bril’ naar het huidige vluchtelingenprobleem te kijken. Zoals: wat leert de geschiedenis ons in deze kwestie? Wat voor perspectieven bieden de z.g. bijbelse waarden en de christelijke theologie ons? En [tenslotte:] welke sociaal-psychologische aspecten vallen hier te onderscheiden? Wie ben je eigenlijk zélf in deze discussie? Waar sta je zélf eigenlijk? Bijziend? Verziend? Het is maar hoe je het bekijkt!

Mevrouw Annego Hogebrink, betrokken bij het Inter-religieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA), wil in een drietal bijeenkomsten graag onze gids en gesprekleider zijn. Zij heeft in de afgelopen jaren haar sporen verdiend op het terrein van de dialoog tussen moslim-, joodse- en christenvrouwen. Vanuit het thema ‘gastvrijheid en vreemdeling’ wil zij graag met belangstellende vrouwen én mannen in onze regio op zoek gaan naar de bronnen en waarden van jodendom, christendom en islam, de drie monotheïstische tradities in onze samenleving. Maximaal 15 gespreksdeelnemers; opgave vooraf.

Naam:         Mw. Annego Hogebrink
Data:          dinsdagen 31 januari, 14 en 28 februari 2017
Tijd:            20.00 – 22.00 uur
Plaats:        Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten:       € 3,-- per persoon


4.16 Leven als Christen

 4.16    

Wat delen gelovige mensen eigenlijk met elkaar? Eenzelfde bijbel? Eenzelfde traditie? Wie zich verdiept in de traditie van het christendom ontdekt een bonte verscheidenheid aan opvattingen en ‘leerstellingen’, die gelovige mensen eerder uiteen hebben gejaagd dan samen hebben gebracht. De voormalig aartsbisschop van de Anglicaanse kerk, Rowan Williams heeft onlangs een boekje geschreven, waarin hij de 'merkstenen’ van ons christelijk geloof helder en overzichtelijk bijeen heeft gezet. Zij vormen te samen het fundament van ‘waar christenen voor staan' en waar zij zich een ‘weg door de wereld’ banen.

Williams spreekt achtereenvolgens over de doop, de bijbel, de eucharistie
en het gebed als de dragende grond van ons geloof, los van particuliere en kerk-gebonden verschillen. Wat delen wij eigenlijk samen? Wat houdt ons bijeen? Een boekje dat een gids wil zijn in tijden van ‘verdamping’ en ‘sprakeloosheid’ van mensen die (nog) geloven in de blijde Boodschap van het Evangelie. In een viertal bijeenkomsten wil pastor Bill van Schie dit boekje, ‘Leven als Christen’ van Rowan Williams (ISBN 978-90-7659-615-0) samen met belangstellenden gaan lezen. Een bescheiden boekje, ( 90 pp. € 11,90 ) geschreven vanuit de Reformatorische (Anglicaanse) traditie en tegelijk vanuit een sterk oecumenisch perspectief voor een universele wereldkerk.


 

Begeleiding:      Pastor Bill van Schie
Data:                maandagavonden 6 en 20 febr; 6 en 20 mrt  2017
Tijd:                  20.00 – 22.00 uur
Plaats:              Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten:             € 3,-- per persoon