4.1 Bijbelstudie in Egmond aan Zee!

 4.3 Bijbel  

‘Er zijn twee soorten mensen die de bijbel lezen’, zei een Braziliaanse Lutherse predikant. ‘Zij die alleen lezen en zij die samen lezen’.

In Egmond lezen we samen…. Elke twee weken komen we op donderdag bij elkaar. In het nieuwe seizoen nemen we de Samuëlboeken ter hand. Elke keer lezen we ongeveer één hoofdstuk, een hoofdstuk uit de bijbel. Het schitterende én vaak verrassende commentaar van Thomas J.M. Naastepad houden we erbij. Soms is het commentaar zó verfrissend en biedt het zoveel onvermoede vergezichten dat de groep verzucht:

‘Hier moet je een keer over preken. Dan kan iedereen meegenieten’.

Kortom: we krijgen er geen genoeg van!

Als u mee wilt komen lezen: we beginnen op donderdag 7 september.

Leiding:         Ds. Saskia Ossewaarde  (tel. 0611.0611.48;
                     email: sh.ossewaarde@gmail.com)
Data:             m.i.v. 7 september, donderdags om de week
Tijd:               15.15-16.15 uur.
Plaats:           Het Gebouw (naast de kerk), Trompstraat 2, Egmond aan Zee.

 

4.2 Bijbelen bij de GGZ

 4.1 GGZ NHN Heiloo  

Samen lezen in de bijbel en met elkaar over de teksten praten.

Meestal lezen we wat er komende zondag in de kerk gelezen gaat worden.

Lezen, leren, praten. Voor kenners en beginnelingen, gelovigen en geïnteresseerden. Cliënten van de GGZ en andere mensen uit Heiloo e.o.Wie:            pastor Marie-José van Bolhuis, ds. Marius Braamse

Wanneer:    elke donderdag vanaf 7 september, van 10.30 tot 11.30 uur

Waar:            Hoofdgebouw GGZ unit 0.5, Kennemerstraatweg 464 Heiloo

 

4.3 Levenskunst

 2017 19  

Soms is het een hele kunst om wat van het leven te maken. Er zijn dingen die dat moeilijk maken: ziekte, geen werk (meer), rouw om een geliefde, een psychische aandoening die maar niet over gaat, eenzaamheid, levensvragen die maar blijven knagen.

In deze groep gaan we uit van het goede en zoeken we naar inspiratiebronnen, naar kracht, naar verbondenheid, naar mogelijkheden om onze talenten weer aan te boren. We praten met elkaar, we lezen inspirerende teksten of luisteren naar muziek, dit alles in overleg met de deelnemers. Momenteel lezen we uit ‘Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven', van Wil Derksen.

Het is mogelijk om in deze groep in en uit te stromen. Het begin is al geweest en het einde nog niet in zicht.

Pastor Herman Helsloot en Marie-José van Bolhuis (geestelijk verzorger GGZ-NHN) namen het initiatief voor deze groep.

Wie:                   pastor Marie-José van Bolhuis, pastor Herman Helsloot

Wanneer:           elke 2de dinsdag van de maand vanaf 12 september

Tijd:                   10.30 – 12.00 uur

Waar:                 Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Info:                   m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl of 06-10852666

 


4.4 ‘Taster’: oefenen met stilte en meditatie

 4.2 liturgie  

Stil zijn is meer dan eventjes je mond houden. Maar daar begint het simpelweg wél mee. Ieder die wil oefenen in stil zijn, maar er ook wel over wil praten met anderen, is welkom op een introductie-avond over stilte en meditatie. We bespreken recente uitgaven over stilte en proberen zicht te krijgen op de betekenis van stilte in een wereld waar het bijna nergens meer stil is. Daarnaast oefenen we de Lectio Divina. De avond staat op zichzelf maar kan ook dienen om vertrouwd te raken met de gang van zaken tijden de vaste stilte- en meditatiekring.

Wie:                  ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:          maandagavond 18 september van 20.00 - 22.00 uur

Waar:                Kapel, Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:           € 3,- per persoon

 

4.5 Snuffelen in de bijbel in Egmond Binnen en in Limmen

 4.5 bijbelverhalen  

Het verhaal achter het verhaal, wilt u daar ook niet meer over weten?

In series van vier bijeenkomsten wordt er een stuk uit de Bijbel gelezen, vragen gesteld en over de teksten met elkaar gesproken en geluisterd. Al pratend en luisterend kom je dan terecht bij je eigen geloof en levensverhaal. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij Bijbelkennis niet nodig is om er aan mee te kunnen doen. De koffie en thee staan klaar.

Je kunt je aansluiten bij de dinsdagmiddag-groep in de pastorie van Egmond Binnen, waar de verhalen van Abraham uit het boek Genesis gelezen worden. Of je kunt meedoen met de woensdagmorgen-groep in de pastorie van Limmen. Daar wordt gelezen uit het evangelie van Johannes en zal daarna uit het boek Openbaring gelezen worden.

Laat wel graag even weten dat je komt.

 

Wie:             pastor J. Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Waar:          Egmond Binnen, Pastorie, Kerkplein 25, dinsdag 15.00 - 16.30 uur

Wanneer:    1e serie: 19, 26 september en 3 en 10 oktober

2e serie: 31 oktober, 7, 14 en 21 november

Waar:          Limmen, Pastorie, Dusseldorperweg 74, woensdag 9.30 – 11.00 uur

Wanneer:    1e serie: 20, 27 september en 4 en 11 oktober

2e serie: 1, 8, 15 en 22 november

 

4.6 Cursus (bijbel) verhalen vertellen

Stel: je wilt iets overdragen, uitleggen of oproepen. Dan kan je een betoog houden, een college of een preek. Maar je kan je boodschap ook verpakken in een verhaal.

 2017 20  

Verhalen spreken vaak veel meer aan. Je kan je in het verhaal herkennen, je inleven in de situatie en de figuren in het verhaal. Verhalen kunnen inspireren, motiveren, duidelijk maken, zorgen voor een aha-erlebnis die je aanzet om je eigen verhaal te vertellen. Ze leveren bovendien een schat aan informatie. Daarom vertellen we kinderen op school verhalen. Maar dat doen we ook in de kerk. Want wat hier wordt gezegd over verhalen geldt ook voor bijbelverhalen. En die verhalen willen we graag door vertellen.      

Bijbelverhalen kan je lezen en voorlezen, maar wordt het niet nog levendiger, nog meer invoelbaar, wanneer je verhalen echt kan vertellen? Maar hoe doe je dat dan: een verhaal vertellen?

Moet je een bijbeltekst bewerken en dan uit je hoofd leren? Of gebruik je gewoon een kinderbijbel? Tijd voor een cursus!

Predikant én verhalenverteller Lettie Oosterhof

uit Schoorl komt ons inwijden in de kunst van het verhalen vertellen. Zij heeft verschillende voorstellingen gemaakt rondom bijbel verhalen.

Zie haar website: verhalenmetzin.nl

De cursus is bedoeld voor wie het verhalen vertellen in de praktijk willen brengen. We denken aan de leiding van kinder- en jeugdgroepen in de parochie, gemeente- of geloofsgroepen. Maar ook anderen die willen leren verhalen vertellen en dat wellicht ook incidenteel willen inzetten, zijn van harte welkom.

 

Wie:               ds. Lettie Oosterhof      

Waar:             Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Wanneer:       woensdagen 27 september, 11 oktober en 1 november

Tijd:                19.30 - 22.00 uur

Bijdrage:         € 3,50 per avond; gratis voor leiding van de

                       kindernevendienst en Jeugdkerk

Informatie:     ds. Hanneke Ruitenbeek hruitenbeek@ziggo.nl

 

4.7 'Vreemde gasten... ‘

   

Iedereen kent wel een ‘vreemdeling’, een nieuwkomer, in het land, in

het dorp of in de familie. Als die ander ánders is, in kleur, sekse, andere uiterlijke kenmerken etc., dan reageren we soms 'op het eerste gezicht'

met vechten, vluchten of bevriezen. Dat is onze normale reflex.

De volgende stap is echter reflectie, naar jezelf kijken waarom je zo reageert, denkt of voelt.

Gastvrijheid is niet alleen een bijbelse waarde, het is een menselijke voorwaarde: zonder ‘de ander’ ben je nergens. Tegelijk kan je in de omgang met de ander ook nooit zonder grenzen. Maar grenzen zijn niet stabiel, ze verschuiven. Maakt dát mensen onzeker en bang? Zijn we daardoor vaker in debat tégen elkaar i.p.v. in dialoog mét elkaar?

Kunnen we onze eigen grenzen herkennen? Zitten er ook grenzen aan gast zijn? Hoe voel je je als gast en hoelang blijf je gast?

Mw. Annego Hogebrink, betrokken bij het ILPA (Interreligieus Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar), zal onze gespreksleidster zijn bij het herkennen van deze grenzen.

Graag vooraf opgeven: pglimmen@gmail.com.

 

Wie:                mw. Annego Hogebrink (met Shirin Sadik uit Irak)

Wanneer:        woensdagen 4, 11 en 18 oktober om 20.00 uur

Waar:             ‘Ons Huis’, Zuidkerkenlaan 23, Limmen

Bijdrage:            € 3,- per bijeenkomst


4.8 Stilte- en meditatiegroep.

Stil worden, luisteren naar de stilte, in de stilte, stilte delen ...

… dát is wat geoefend wordt op de stilte- en meditatiekring. Daarnaast wordt een (bijbel)tekst gelezen volgens de methode van de ‘Lectio Divina’. Dat is een meditatieve, aandachtige en stille manier van de woorden tot je nemen en overwegen. Vanuit de stilte zoeken we waar de woorden ons leven en onze tijd raken en misschien ook in een nieuw licht zetten.

De opzet van de avonden zal iets anders zijn dan voorgaande jaren.

Vanaf 19.45 uur kan iedereen binnen komen en een plekje zoeken in de ruimte. Er is een korte kennismaking en introductie. Daarna volgt de stilte oefening en de Lectio Divina. Tegen 21.00 uur is dit gedeelte van de avond afgelopen. Dan is er pauze. Wie wil kan naar huis gaan. Anderen zijn in de gelegenheid om nog even na te praten.

Om mee te doen hoef je geen ervaring te hebben met deze vorm van stilte en bijbel lezen. Het oefent zich vanzelf.

Als je toch graag eerst wilt kennismaken met deze vorm van mediteren dan ben je welkom op een oefen- en informatie avond: ‘Taster’ op maandag 18 september.

 

Wie:              ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:      donderdag 12 oktober en 2 november; dinsdag 19 december

                      De data voor 2018 worden bekend gemaakt in de kerkbladen en op de website van Rond de Waterput.

Waar:            Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Tijd:              20.00 - 21.00 uur (21.30 uur)

Bijdrage:       € 3,- per bijeenkomst


4.9 Bijbel-snuffelgroep op donderdagavond

Eén keer in de maand kunt u aanschuiven bij het ‘snuffelen in de bijbel’. Een inspirerende groep met gemiddeld zo’n 12 aanwezigen. Ben je katholiek of protestant of alleen maar leergierig? Je bent welkom.

Deze zogenaamde Mozesgroep is in april 2007 met het boek Genesis begonnen en gaat dit seizoen lezen uit het eerste boek Koningen.

De verhalen over David zijn afgesloten en nu gaat het over Salomon en de tempel in Jeruzalem. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral ook om de eigen verhalen.

Het nieuwe seizoen zal worden geopend met een gezamenlijke maaltijd in september. Heb je belangstelling, kom dan langs of neem contact op.

Wie:                    pastor Johan Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Wanneer:           donderdagen 12 oktober, 16 november, 14 december en verder elke maand van 20.00 tot 21.30 uur

Waar:                 Pastorie Corneliusparochie, Dusseldorperweg 74, Limmen

 

 

4.10 Wat vieren we zondag?

 2017 21  

Niet elke zondagse kerkdienst is hetzelfde. De sfeer, de inhoud en thema’s hangen samen met de tijd van het jaar, de kerkelijke feest-dagen en de tijd daar tussen. Maar ook actuele thema’s of bijzondere diensten zorgen voor variatie.

Wat onveranderlijk is, is dat we uit de bijbel lezen. Op een aantal maandagmiddagen, voorafgaand aan de zondagse dienst in de Ter Coulster-kerk, is er gelegenheid om in een groep alvast die teksten te lezen en samen te bespreken.

Er komen vragen langs als: wat staat er? Hoe lezen we het? Wat lezen we er in? Wat kunnen we ermee? Soms komen we samen op gedachten die we alleen niet bedacht zouden hebben. Het kan verrassen en soms ook verwarren.

Iedereen is welkom op deze besprekingen. Ook incidentele bezoekers. Er is altijd voldoende thee, dus u hoeft zich niet van tevoren te melden.

 

Wie:               ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:      maandagmiddag 16 oktober; 4 december; 15 januari;

   19 maart (ter voorbereiding van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag); steeds van 13.30 tot 15.00 uur

Waar:               Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

 

4.11 Mozes, Jozua en het toegezegde land

 2017 22  

Ruim een jaar geleden hebben wij in het boek Exodus gelezen over het verbond dat God daar sluit met zijn volk en hoe Hij zijn Thora geeft, met als belangrijkste de tien woorden, de tien geboden. Het zijn de wegwijzers op weg naar het beloofde land. Wij ontdekten al lezend ook voor onze tijd sporen van Gods bevrijdend handelen en zijn wegwijzers die Hij geeft op onze levensweg.

Door omstandigheden konden we afgelopen jaar slechts één maal samenkomen, maar we hopen nu de draad weer op te kunnen pakken. We volgen komend jaar het leven van Mozes verder in het boek Exodus en lezen over zijn dood in Deuteronomium 34. Daarna gaan wij over op Mozes’ opvolger Jozua, wiens geschiedenis staat opgetekend in het gelijknamige Bijbelboek. Na de woestijntocht, de verbond-sluiting en uitleg van alle voorschriften, ligt de focus nu op het van ouds toegezegde land

 

Wie:                      pastor Herman Helsloot

Datum:                  de eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 17 oktober, dan maken we verdere afspraken

Tijd:                      20.00 – 22.00 uur

Plaats:                  Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:               € 3,- per bijeenkomst

 

4.12 Gesprekskring jong volwassenen

 

Goede gesprekken met leeftijdgenoten over geloof in een gezellige sfeer. Dat is de insteek van deze gesprekskring voor jong volwassenen (20 - 30 jr). Een zoektocht samen met anderen naar antwoorden op vragen waar je mee rondloopt rondom de zin van het leven.

We vinden misschien niet op alle vragen een antwoord, maar we kunnen wel samen zoeken. Je kunt denken aan vragen als: Hoe lezen we de bijbel?

Hoe ga je als christen om met andere mensen? Is er leven na de dood? Voltooid leven, bestaat dat? Paranormale zaken, wat moeten wij daarvan denken? En ga zo maar door.

De agenda van de avonden bepalen we samen.

Voor degenen die dat willen is er rond Pasen 2018 gelegenheid om belijdenis van het geloof af te leggen, maar dat is in het geheel geen voorwaarde. Lijkt het je leuk om gewoon mee te praten, laat dat dan weten. Wel graag van te voren opgeven! Verdere informatie bij ondergetekende.

 

Wie:           ds. Edward Kooiman

Wanneer: 1e bijeenkomst (verder in overleg): 9 november om 20.00 uur

Waar:        Pastorie Ypesteinerlaan 19, Heiloo

Informatie: ds. Edward Kooiman, ejkooiman@ziggo.nl of 072-8885550