1.1  Preek van de Leek


 joop  

Twee (s)prekers delen op een zondagmiddag in de Witte Kerk te Heiloo hun inspiratie en levenswijsheid met ons.

Ook dit jaar hebben we weer twee dorpsgenoten bereid gevonden om een ‘Preek van de Leek’ te houden. Zij trakteren ons in zo’n 45-60 minuten op levenslessen en delen met ons hun bronnen van inspiratie. Doorgaans wordt de ‘preek’ afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek. Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje - na te praten met de (s)preker en met elkaar. De toegang is vrij; bij de uitgang is er echter wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Voor de eerste ‘Preek van de Leek’ op zondag 6 novemberhebben we Joop Tulp uitgenodigd.

Joop (Pingjum, 1953) bracht zijn jeugd in Franeker (Frjentsjer) door. Hij werd in 1975 onderwijzer op De Ark in Heiloo. Deze basisschool heet sinds 1984 De Duif. Hij werd daar later ook intern begeleider. Na 2004 had hij dezelfde functies op scholen in Schermerhorn, Heemskerk en Alkmaar. Na zijn pensionering werd hij actief bij het vluchtelingenwerk in ons dorp. Momenteel is hij betrokken bij ‘Heiloo voor Elkaar’, een organisatie die hulp biedt aan statushouders. Daarnaast is hij secretaris van de Historische Vereniging Heiloo.

Al meer dan 40 jaar maakt Joop studie van Sint-Nicolaas en onze Sinterklaastradities. Hij verzorgt er met veel plezier presentaties over.

Hij zingt bij Ût Mannûhkoor uit Alkmaar, dat zijn preek muzikaal zal omlijsten.

Wat en wie: Preek van de Leek door Joop Tulp

Waar:             Witte Kerk, Raadhuisweg 32, Heiloo

Wanneer:     zondag 6 november; 16.00 uur - 17.30

Bijdrage:       vrij toegankelijk; er is een collecte bij de uitgang

Om alvast te noteren: Zondag 19 maart 2023:

Mw. Mascha ten Bruggencate (Burgemeester van Heiloo)

 

 1.2   “Heil’ge Nacht”

 ster  

“Kehre wieder, Heil’ge Nacht!” is het refrein van een lied van Franz Schubert. In de periode van de Romantiek had de nacht een speciale aantrekkingskracht op dichters. Daarbij werd vooral het paradoxale benadrukt: slapend in de nacht worden we bezocht door heldere dromen; het duister schept een bepaald licht; het onbewuste inspireert het bewuste. Is het mede daardoor dat ‘Stille nacht, heilige nacht’ zo ongeveer het populairste kerstlied kon worden? De beleving van de nacht wordt in deze lezing gepresenteerd middels de werken van diverse componisten en dichters.

 

Om de waarde van de nacht te beleven wordt ook aandacht gegeven aan muziek over de avond en de morgen. Naast Schubert zal er muziek klinken van Richard Strauss, Gustav Mahler, Gabriel Fauré en enkele anderen.

Wie:                    ds. Jan Bruin

Wanneer :          dinsdag 22 november, 20.00 uur;

Waar:                  Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo

Bijdrage:            collecte na afloop

Aanmelden:         willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of 072-5330906

 

 

 

1.3 Mozart van wonderkind tot Requiem

 mozart  

Wie waren zijn leermeesters?

Wie of wat heeft hem geïnspireerd?

Wie was de mens Mozart?

Wie was de componist Mozart?

In deze voordracht zal met name de 18de eeuw toegespitst zijn op het leven van de componist Wolfgang Amadeus Mozart. Hierbij zullen de volgende omgevingsfactoren uitgebreid aan bod komen: de kaart van Europa, het reizen, de sociologie, religie, cultuur en de belangrijkste stromingen Verlichting en Sturm und Drang.

De ontwikkeling van het driejarig wonderkind als mens, maar ook als componist zullen gedetailleerd aan de orde komen.

Deze lezing zal, vanaf Mozarts vroegste jeugd tot de laatste maanden in zijn leven, met talrijke korte luisterfragmenten van composities gelardeerd worden.

Ik wil u graag deelgenoot maken van het bijzondere, onderscheidende talent van deze componist ten opzichte van vele andere componisten in deze 18de eeuw.

Wie:            Marianne Mulder van Rumpt

Wanneer:    donderdag 10 november om 19.45 uur

Waar:          Koffiekamer van de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111

Bijdrage:     collecte na afloop