In verband met de situatie rond het corona-virus worden alle activiteiten tot in elk geval 1 juni geannuleerd.

 

1.1 De Waterputlezing door Maartje de Lint

De heilzame werking van muziek en samenzang

 
 maartje  

Maartje de Lint is specialist in de vitaliserende werking van zingen op lichaam en geest, speciaal in de zorg voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgverleners.

Zij combineert in deze interactieve lezing de meest recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten met praktisch gebruik.

Maartje geeft je zo inzicht en handvatten om muziek en samenzang zelf in te zetten in de dagelijkse praktijk, thuis of op het werk.

Doelgroep: Iedereen die betrokken is met een dierbare of cliënt met dementie. Ook mensen met geheugenproblemen en een beginnende vorm van dementie zijn van harte welkom!

Wil je op de hoogte blijven van haar activiteiten, schrijf je dan in voor haar nieuwsbrief via www.maartjedelint.com

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

Maartje deLint

dinsdag 4 februari 2020 om 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

collecte na afloop

 

 


1.2  Asielbeleid in Nederland

 asiel   Het asielbeleid is een politiek gevoelig onderwerp waar iedereen een mening over heeft, maar hoe zit het nu precies?

Wanneer krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning? Hoe zat het met Lily en Howick en het kerkasiel van de familie Tamrazyan in de Haagse Bethelkerk? Bestaat er nog een kinder- pardon? Hoe zit de Turkije -deal in elkaar?

En wat hebben we te verwachten van de Europese Unie?

Frans Willem Verbaas is asieladvocaat en voormalig bestuurslid van de beroepsgroep van asieladvocaten, de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN). Eerder publiceerde hij artikelen over het asielrecht; ook schreef hij een boek over asielbeleid.

Hij zal ingaan op al de vragen over asiel die leven bij het publiek

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

dhr. Frans-Willem Verbaas

dinsdag 14 januari 2020 om 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

€ 3,- per persoon

 

 

1.3  Franciscus vanAssisi

 fran  

Op 4 oktober vieren we dierendag, het is de sterfdag van Franciscus van Assisi. Het is al weer 750 jaar geleden dat Franciscus van Assisi leefde, toch weet hij die tijd te overbruggen en inspireert hij nog dagelijks mensen om zijn voorbeeld te volgen.

Kardinaal Jorge Mario Bergoglio heeft zelfs, toen hij in 2013 tot paus werd gekozen, zíjn naam gekozen als beeld voor zijn pontificaat en richting die hij de kerk wil mee geven.

Ik wil deze avond gaan kijken naar wie deze Franciscus nu eigenlijk was, door iets over zijn leven te vertellen en over de werken die hij gedaan heeft. Wat maakt zijn leven zo bijzonder en welke lessen kunnen we daaruit in onze tijd nog leren. Veel verhalen en mythen doen de ronde, dat hij met dieren kon praten en grote liefde had voor de allerarmsten in de samenleving. Wat is waar en hoe zijn deze verhalen tot stand gekomen? En misschien wel het belangrijkste: wat zeggen ze ons nog vandaag de dag?


 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

diaken Paul Bindels

donderdag 3 oktober om 20.00 uur

Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo

€ 3,- per persoon

 

1.4 Preek van de leek

Twee (s)prekers komen op de zondag-namiddag in de

Witte Kerk in Heiloo hun inspiratie en wijsheid met ons delen.

 

 

 

 

 

 

 Adri

 

lonneke

 

Welke levens-visie ligt ten grondslag aan hun denken en handelen? Wat is de bron waaruit zij putten?

In zo’n 45-60 minuten zullen zij hier over spreken. Doorgaans wordt hun ‘preek’ afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek.

Na afloop is er gelegenheid om – onder het genot van een drankje – na te praten met de (s)preker/preekster en met elkaar. De toegang is vrij en bij de uitgang is er gelegenheid voor een gift, ter bestrijding van de onkosten.

 

De eerste ‘Preek van de Leek’, zondag 2 februari, wordt verzorgd door Adri Steenhoek.

Adri Steenhoek (Barendrecht, 1947) werd als dienstplichtig hoofd-operatiekamer-te-velde enthousiast voor de farmacie. Hij werkte in ziekenhuizen in Groningen en Tilburg. Hij was van 1981 tot 2007 ziekenhuisapotheker in het Medisch Centrum Alkmaar en is sinds 2004 hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is als vrijwilliger bestuurlijk actief in de dementiezorg (Alzheimer Noord-Kennemerland). In 1975 behaalde hij zijn bevoegdheid kerkmusicus III. Hij is als cantor-organist werkzaam geweest in Groningen, Kortenhoef, Heiloo en Alkmaar. In de lezing geeft hij een inkijkje in de rol die planning en toeval speelden in zijn leven. Zijn dochter, die beroepszangeres is, zal het geheel muzikaal omlijsten met assistentie van een gitarist.

 

 

Voor de tweede preek op zondag 1 maart hebben we Lonneke Lute uitgenodigd. Als je zingt, komen de blije hormonen los. Dat is de reden voor Lonneke Lute om zich op allerlei gebieden bezig te houden met zingen. In haar jeugd zong ze al in coverbandjes. Later is ze >op verzoek van haar vriendinnen de ‘dirigent’ geworden van het succesvolle vriendinnenkoor ‘Dat Koor’. En zo is ook het 50+koor ‘De Fifty Singers’ ontstaan. Bij het instituut voor NLP in Limmen begeleidt ze inmiddels al 11 jaar een ‘meidenkoor’. Gezellige avondjes enthousiaste vrouwenergie.

Terugkijkend realiseert Lonneke zich, dat de dingen die zij gedaan heeft voornamelijk op haar pad zijn gekomen door haar instelling ‘het komt wel goed’, ‘het hoeft niet perfect’. Karma? Ja, dat denkt zij zeker.

Haar officiële certificaat is Autodidact. Haar missie: iedereen met een dosis Blije Hormonen huiswaarts laten keren.

Zondag 2 februari 2020:    dhr. Adri Steenhoek
Zondag 1 maart 2020:       mw. Lonneke Lute


Tijd:             16.00- 17.30 uur
Waar:          Witte kerk, Heerenweg 32 Heiloo
Bijdrage:     vrij toegankelijk; er is een collecte bij de uitgang

 

1.5  Bijbels ABC: een Bijbelcursus over 1 Korinthe

Een cursus voor belangstellenden over het lezen van de bijbel.

 ABC  

Na een teleurstellend bezoek aan Athene, waar hij ondanks zijn indrukwekkende rede op de Areopagus maar weinig respons kreeg, is Paulus doorgereisd naar Korinthe. Een voor die tijd bruisende havenstad.


Een smeltkroes van culturen, van slaven en vrije mensen. Daar ontstaat door zijn harde werken een gemeente van Christus, waar hij een bijzondere band mee houdt. Ook als hij na anderhalf jaar deze stad weer verlaat om naar het Oosten te reizen. Berichten over ontwikkelingen in de gemeente van Korinthe brengen hem er toe brieven aan hen te schrijven.

Vermoedelijk in totaal vier.


De brief die wij kennen als 1 Korinthe is waarschijnlijk de tweede brief, die Paulus gestuurd heeft. We proberen al lezend te ontdekken wat de

problemen in de gemeente zijn, hoe Paulus daarop ingaat, welke adviezen en vermaningen hij geeft. Natuurlijk komt ook de vraag aan de orde naar raakvlakken met onze tijd, met onze manier van gemeente-zijn.

Zin om mee te doen?

Wie:               ds. Dick Nicolai

Wanneer:      op de woensdagmiddagen 9 en 23 okt., 6 en 20 nov., 8 en 22 jan. en 5 en 19 febr. 2020; 14.30 tot 16.30 uur

Waar:            ‘Ons Huis’,  Zuidkerkenlaan 23 te Limmen      

 

 1.6  Renaissance in Venetië

      

 

 Titiaan  

Bellini, Carpaccio en Titiaan zijn drie schilders uit de school van Venetië in de vijftiende en zestiende eeuw. Zij vertegenwoordigen de schilderkunst van de nieuwe tijd: de Renaissance.

De Renaissance is de hergeboorte van de klassieke Griekse en Romeinse kunst. De grote vernieuwing in die kunst ligt in de nabootsing van de werkelijkheid. Het devies was: 'Terug naar de natuur'. Hoe ziet het menselijk lichaam eruit? Hoe een gebouw? Hoe een landschap? Er ontstond een nieuw humanisme. Naast de opkomst van het individualisme ontwaakte de drang naar schoonheid. De Renaissance was een seculiere tijd. Toch bleven de kerken en de christelijke voorstellingen.

Giovanni Bellini was de eerste grote schilder in Venetië die er in slaagde

harmonie tussen ruimte, licht en kleur aan te brengen. Het karakter van zijn afbeeldingen wordt mede bepaald door de vervagende en verzachtende effecten van het licht. Wie zijn devotiebeelden en peinzende madonna's beziet staat oog in oog met een vorm van schoonheid waar een verdiepende werking vanuit gaat.

Carpaccio is een meester in grote met massa's mensen gevulde muurschilderingen. Zijn verhalende scènes plaatst hij in een context die direct of indirect verwijst naar Venetië. Hij schildert grootse schouwspelen met veel theater en uiterlijk vertoon. De reeks schilderijen over de bitterzoete liefdesgeschiedenis van de mooie prinses Ursula zijn daarvan een schitterend voorbeeld.

Titiaan is de grootste van de drie. Door zijn spectaculaire altaarstukken, zijn vorsten-portretten en zijn talrijke schilderingen van Venus werd hij beschouwd als de gelijke van Michelangelo.

Wie:                     dhr. Cees Tromp

Wanneer:            dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur  

Waar:                  Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:             € 3,- per persoon

 

 

1.7 De kracht van het midden

      

 midden   ‘De deugd in het midden’ en ‘het veilige midden’ zijn vaste uitdrukkingen in onze taal. Waarom is dat ‘midden’ spreekwoordelijk zo deugdzaam en veilig? En kloppen die gezegdes wel helemaal? Is het midden niet ook te statisch en te neutraal? De filosofen Hegel en Gadamer hebben zich ook uitgesproken over ‘het midden’. Naast deze filosofische kant van ‘het midden’ is er sinds een aantal jaren ook in het politieke speelveld iets aan de hand met de zgn. middenpartijen. Ze worden kleiner (en minder aantrekkelijk?) dan partijen met een uitgesproken linkse of rechtse signatuur. Die filosofische en maatschappelijke ontwikkelingen proberen we te benoemen en te verklaren

Wie:                      dr. Jan Bruin

Wanneer:             16 april van 20.00 uur

Waar:                   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:               € 3,- per avond

   

1.8  Onmiddelijkheid in het nu

    In de tweede lezing starten we bij Hegel die ‘midden’ in het leven stond en met zgn. middelen de tegenpolen in het leven probeert te verklaren. Hij gebruikt daarbij het begrip ‘Onmiddelijkheid’, ofwel direct waarnemen.

Is dat dezelfde filosofie als het tegenwoordige ‘Leven in het nu’ of staat Hegel nog in verbinding met Decartes “ïk denk dus ik ben”?

Misschien is dat denken wel ons probleem en moeten we meer ‘Zijn’ bij alles wat we doen in het leven. Natuurlijk hebben we het denken nodig om ons door het leven te leiden en doelen te creëren. Volgens auteur en

wetenschapsfilosoof Jan Geurts zijn we zelfs verslaafd aan het denken. De vraag is echter hoe en wat moeten we dan denken en vooral in de praktijk?

Wie:                     Peter de Laat

Wanneer:             23 april van 20.00 tuur

Waar:                   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:               € 3,- per avond

 

1.9  Zijn er verbanden tussen religie en devakbeweging?

      

 fnv  

Deze avond willen we ingaan op het feit dat er veel overeenkomsten zijn tussen de kerken en de Nederlandse vakbewegingen. We zullen vragen behandelen omtrent het tanende lidmaatschap van beide gremia; en wie is nu eigenlijk dat lid van die vakbond?

Ook de verzuiling zal aan de orde komen en uiteindelijk komen we terecht

in het heden. Is het oude socialistische denken nu zoveel anders dan wat de Nederlandse kerken nu eigenlijk voorstaan?

Is het niet zo dat de grondbeginselen bijna hetzelfde zijn?

Het kan een interessante avond worden als u ook meedoet aan deze interactieve avond waarbij er altijd meer dan één waarheid op tafel zal worden gelegd. Met prikkelende

stellingen zullen we proberen om zowel de vakbonden als de kerken in een ander daglicht te stellen.

Ook zullen we kijken naar de toekomst. Wat kunnen kerk en vakbond van

elkaar leren? Kunnen we ook gebruik van elkaar maken als we kijken hoe de ander is georganiseerd? Het belooft een avond te worden waarop we een nieuw zelfbeeld pogen te maken voor de toekomst. Dit omdat zowel religie als vakbonden weggezet worden als iets voor oude mensen en niet meer van deze tijd. Ik nodig u uit om eens anders naar deze zaken te kijken!

Wie:                    dhr. Gerben van der Meulen

Wanneer:            donderdag 28 november, 20.00 uur

Waar:                  Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Bijdrage:             € 3,- per persoon

 

1.10   De kerk na 1945, samen op weg.

 1945  

Direct na het beëindigen van Wereldoorlog II worden tal van fundamenten gelegd voor een nieuwe wereldsamenleving. Bijvoorbeeld de ‘Verenigde Naties’ in 1945, de aanvaarding van de ‘Human Rights’ in 1948 door die VN en de installatie van de Wereldraad van Kerken in 1948.


De Nederlander Willem Visser ’t Hooft was de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad en legde daarmee de basis voor de oecumenische gedachte.

Na de “tsunami van bevrijding” na 1945, ook in de voormalige koloniën van Europa, stellen we ons de volgende vragen:

  • Zijn we nu bevrijd van het isolement van voor Wereldoorlog II en zijn de 'muren' verdwenen rond onze Kerken?
  • Leven we nog steeds bevrijd in de geest van het fundament dat gelegd is door Jezus en de Apostelen?

Wie:                    prof. Henk Bikker

Wanneer:            donderdag 26 maart om 20.00 uur

Waar:                  Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Bijdrage:             € 3,- per persoon