1.1 De Waterputlezing door Maartje deLint

De heilzame werking van muziek en samenzang

 
 maartje  

Maartje de Lint is specialist in de vitaliserende werking van zingen op lichaam en geest, speciaal in de zorg voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgverleners.

Zij combineert in deze interactieve lezing de meest recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten met praktisch gebruik.

Maartje geeft je zo inzicht en handvatten om muziek en samenzang zelf in te zetten in de dagelijkse praktijk, thuis of op het werk.

Doelgroep: Iedereen die betrokken is met een dierbare of cliënt met dementie. Ook mensen met geheugenproblemen en een beginnende vorm van dementie zijn van harte welkom!

Wil je op de hoogte blijven van haar activiteiten, schrijf je dan in voor haar nieuwsbrief via www.maartjedelint.com

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

Maartje deLint

dinsdag 4 februari 2020 om 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

collecte na afloop

 

 


1.2  Als een dierbare levensbedreigend ziek is.

Over de begeleiding van familieleden en vrienden bij zeer ernstige ziekte.

 

    Mw. Nel Kleverlaan is psycholoog, met als aandachtsgebied kinderen en kanker. Ze was 12,5 jaar coördinator van ’t Praethuys, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten in Alkmaar. Daarnaast is zij schrijver en filmmaker. Ze schreef onder andere ‘ByNel’, 51 columns in het teken van veerkracht.

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

Mw. Nel Kleverlaan

donderdag 15 november om 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

€ 3,- per persoon

 

 

1.3  Tijdig in gesprek over je levenseinde

   

Mw. Yvonne G. van Ingen is arts, gespecialiseerd in de zorg voor mensen thuis die niet meer beter worden: de palliatieve zorg. Niet alleen bij kanker, maar ook bij chronische ziekten als hartfalen, long-lijden en dementie. En ook bij relatieve gezondheid op hoge leeftijd is het van belang in gesprek te gaan over je wensen ten aanzien van het levenseinde. 

In deze lezing wil zij u bewust maken van het belang hierover na te denken, u voorzien van informatie zodat u weet welke afspraken u met uw huisarts kunt maken en dit gesprek goed kunt voorbereiden. Als tip geef ik u mee te overwegen een naaste mee te nemen.  
Zij werkt o.a. als hospicearts verbonden aan hospice Alkmaar, ondersteunt huisartsen in de regio en is docent. Voor meer informatie en contact: yvonneGvaningen.nl

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

Mw. Yvonne G. van Ingen

donderdag 29 november om 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

€ 3,- per persoon

 

    De vierde avond in de serie is bedoeld om vragen die zijn blijven liggen op de eerste drie avonden met elkaar te bespreken. Persoonlijke ervaringen en vragen kunnen dan - in wellicht een wat kleinere kring - met elkaar worden besproken.

 

Lezing door:

Wanneer:

Waar:

Bijdrage:

 

Pastor Bill van Schie en ds. Edward Kooiman

donderdag 13 december om 20.00 uur

Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

€ 3,- per persoon


1.4 Preek van de leek

Twee (s)prekers komen op de zondag-namiddag in de

Witte Kerk in Heiloo hun inspiratie en wijsheid met ons delen.

 

 

 

 

 

 

 Adri

 

lonneke

 

Welke levens-visie ligt ten grondslag aan hun denken en handelen? Wat is de bron waaruit zij putten?

In zo’n 45-60 minuten zullen zij hier over spreken. Doorgaans wordt hun ‘preek’ afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek.

Na afloop is er gelegenheid om – onder het genot van een drankje – na te praten met de (s)preker/preekster en met elkaar. De toegang is vrij en bij de uitgang is er gelegenheid voor een gift, ter bestrijding van de onkosten.

 

De eerste ‘Preek van de Leek’, zondag 2 februari, wordt verzorgd door Adri Steenhoek.

Adri Steenhoek (Barendrecht, 1947) werd als dienstplichtig hoofd-operatiekamer-te-velde enthousiast voor de farmacie. Hij werkte in ziekenhuizen in Groningen en Tilburg. Hij was van 1981 tot 2007 ziekenhuisapotheker in het Medisch Centrum Alkmaar en is sinds 2004 hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is als vrijwilliger bestuurlijk actief in de dementiezorg (Alzheimer Noord-Kennemerland). In 1975 behaalde hij zijn bevoegdheid kerkmusicus III. Hij is als cantor-organist werkzaam geweest in Groningen, Kortenhoef, Heiloo en Alkmaar. In de lezing geeft hij een inkijkje in de rol die planning en toeval speelden in zijn leven. Zijn dochter, die beroepszangeres is, zal het geheel muzikaal omlijsten met assistentie van een gitarist.

 

 

Voor de tweede preek op zondag 1 maart hebben we Lonneke Lute uitgenodigd. Als je zingt, komen de blije hormonen los. Dat is de reden voor Lonneke Lute om zich op allerlei gebieden bezig te houden met zingen. In haar jeugd zong ze al in coverbandjes. Later is ze >op verzoek van haar vriendinnen de ‘dirigent’ geworden van het succesvolle vriendinnenkoor ‘Dat Koor’. En zo is ook het 50+koor ‘De Fifty Singers’ ontstaan. Bij het instituut voor NLP in Limmen begeleidt ze inmiddels al 11 jaar een ‘meidenkoor’. Gezellige avondjes enthousiaste vrouwenergie.

Terugkijkend realiseert Lonneke zich, dat de dingen die zij gedaan heeft voornamelijk op haar pad zijn gekomen door haar instelling ‘het komt wel goed’, ‘het hoeft niet perfect’. Karma? Ja, dat denkt zij zeker.

Haar officiële certificaat is Autodidact. Haar missie: iedereen met een dosis Blije Hormonen huiswaarts laten keren.

Zondag 2 februari 2020:    dhr. Adri Steenhoek
Zondag 1 maart 2020:       mw. Lonneke Lute


Tijd:             16.00- 17.30 uur
Waar:          Witte kerk, Heerenweg 32 Heiloo
Bijdrage:     vrij toegankelijk; er is een collecte bij de uitgang

 

1.5 Duurzaam respect voor mens en natuur
      Het egoïsme voorbij….

 1.5  

Wetenschappers, politici en milieu organisaties roepen in verschillende toonaarden op tot een duurzame wijze van leven. Vaak betreft het daarbij het kunnen voortzetten van onze huidige leefwijze, maar dan met minder schade voor de mens en natuur. In principe is dit een behoudend streven, een egoïstische visie.
Waarom kunnen we de Schepping niet erkennen als een geschenk waarvan we mogen genieten, maar dat we ook mogen (of moeten?) beheren en
dienen, vol liefde en bewondering.

Met name de liefde voor de mens is de rode draad geworden in het werk an Moeder Teresa; en dat in woord en daad!  
Hoe kwam zij in 1929 na haar aankomst in Calcutta tot haar passie? Begonnen als lerares voor welgestelde kinderen startte zij al snel een nieuw initiatief. Ze verleende zij hulp aan uitgestoten zieken, gehandicapten en daklozen en dat zonder aanzien des persoons naar afkomst en religie.  
Wat is de uitdaging voor “duurzaam leven” die uitgaat van de boodschap van Moeder Teresa? Zij spreekt o.a. van de onlosmakelijke koppeling van het kennen van kwetsbare mensen met het liefhebben van die mensen, hen dienen. Hoe kunnen we dat vertalen naar onze huidige omgang met mens en natuur inclusief de kosmos?

 

Wie:                     prof. Henk Bikker

Wanneer:           donderdag 11 oktober van 20.00 tot 22.00 uur

Waar:                   Ter Coulsterkerk Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:          € 3,- per persoon


1.6 Bijbels ABC

Een cursus voor belangstellenden over het lezen van de bijbel.

 abc   In de algemene inleiding over de bijbel komen eerst een aantal basisvragen aan bod. Wat is de bijbel eigenlijk voor een boek? Hoe lezen we de bijbel? Hoe zit het met vertalingen?  
Daarna verdiepen we ons in een aantal Bijbelse grondbegrippen. In het vervolg van de cursus zal  volop rekening worden gehouden met vragen en wensen van de deelnemers.

Wie:               ds. Dick Nicolai

Wanneer:      17 en 31 oktober, 14 en 28 november; 14.30 tot 16.30 uur

Waar:            ‘Ons Huis’,  Zuidkerkenlaan 23 te Limmen

Bijdrage:       

 

 
1.7  ‘...en licht is uw pseudoniem’.:

De bovenstaande woorden komen uit het gedicht ‘Deze dag’ van Huub Oosterhuis.  De hele zin luidt: ‘God is uw naam in alle talen der mensen en licht is uw pseudoniem’.   In alle culturen en religies bestaat er een bijzondere aandacht voor ‘het licht’. Die aandacht krijgt vorm in poëzie,  wetenschap, mythen en  symbolen.  En in gedachten over  ‘licht’ ontbreekt zelden  diens tegendeel: het duister.  ‘De zon zou ons niets kunnen schelen als ze niet onderging’  is in dat verband een scherpe waarneming van een andere dichter:  Emily Dickinson.
Licht lijkt soms identiek aan leven, en de tegenpool te zijn van de dood.

Of zou er een licht zijn dat die fenomenale tegenstelling relativeert,  overbrugt, samenvat?   
Op 10 december willen we ons vooral richten op de muziek als uitingsvorm voor het bovenstaande. Talloze componisten hebben de betekenis van het licht muzikaal vormgegeven. En daarbij kan het gaan over het dagelijkse zonlicht of over het eeuwige licht (‘lux aeterna’; ‘Urlicht’). In klank, woord en beeld laten we ons in de duisternis van die avond in het licht zetten.

 

Wie:            dr. Jan Bruin

Wanneer:   10 december van 20.00 tot 22.00 uur

Waar:         Willibrordushuis, Westerweg 267  Heiloo

Bijdrage:     € 3,- per persoon

 


1.8  Renaissance in Venetië

      

 

 Titiaan  

Bellini, Carpaccio en Titiaan zijn drie schilders uit de school van Venetië in de vijftiende en zestiende eeuw. Zij vertegenwoordigen de schilderkunst van de nieuwe tijd: de Renaissance.

De Renaissance is de hergeboorte van de klassieke Griekse en Romeinse kunst. De grote vernieuwing in die kunst ligt in de nabootsing van de werkelijkheid. Het devies was: 'Terug naar de natuur'. Hoe ziet het menselijk lichaam eruit? Hoe een gebouw? Hoe een landschap? Er ontstond een nieuw humanisme. Naast de opkomst van het individualisme ontwaakte de drang naar schoonheid. De Renaissance was een seculiere tijd. Toch bleven de kerken en de christelijke voorstellingen.

Giovanni Bellini was de eerste grote schilder in Venetië die er in slaagde

harmonie tussen ruimte, licht en kleur aan te brengen. Het karakter van zijn afbeeldingen wordt mede bepaald door de vervagende en verzachtende effecten van het licht. Wie zijn devotiebeelden en peinzende madonna's beziet staat oog in oog met een vorm van schoonheid waar een verdiepende werking vanuit gaat.

Carpaccio is een meester in grote met massa's mensen gevulde muurschilderingen. Zijn verhalende scènes plaatst hij in een context die direct of indirect verwijst naar Venetië. Hij schildert grootse schouwspelen met veel theater en uiterlijk vertoon. De reeks schilderijen over de bitterzoete liefdesgeschiedenis van de mooie prinses Ursula zijn daarvan een schitterend voorbeeld.

Titiaan is de grootste van de drie. Door zijn spectaculaire altaarstukken, zijn vorsten-portretten en zijn talrijke schilderingen van Venus werd hij beschouwd als de gelijke van Michelangelo.

Wie:                     dhr. Cees Tromp

Wanneer:            dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur  

Waar:                  Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:             € 3,- per persoon

 

 

1.9 Vrijheid, godsdienst en geluk

       In de maand van de filosofie gaan we in op de thema’s godsdienstvrijheid en levensgeluk.
      Onze godsdienstvrijheid is eeuwenlang bevochten, maar heeft ons dat ook gelukkiger als mens gemaakt?

Beide lezingen beginnen bij de vooruitstrevende Nederlandse filosoof Spinoza die uitgebreid over de thema’s heeft geschreven.  
We eindigen bij de huidige religieuze en culturele verhoudingen en het boek van de filosoof Ab Dijksterhuis ‘Op naar geluk’.


Godsdienstvrijheid … binnen welke grenzen?
Wanneer in 1579 een aantal gewesten  in de noordelijke Nederlanden de Unie van Utrecht tekenen, wordt daarin wat betreft de godsdienst vastgesteld dat  ‘ieder in zijn religie vrij zal mogen blijven’. Daarmee wordt dan een bepaalde invulling gegeven aan hetgeen later in het begrip
‘godsdienstvrijheid’  (of in ‘de scheiding van kerk en staat’) gangbaar zal worden. Op 4 april willen we die ontwikkelingen onder de loep nemen. Bijzondere aandacht geven we aan Spinoza, die als Joodse (maar uit de synagoge verbannen) denker een  heel eigen filosofische onderbouwing aan het begrip ‘godsdienstvrijheid’ heeft gegeven. 

Gelukkiger met of zonder god?
Al vóór de Verlichting stelde de filosoof Spinoza dat geluk geen geschenk van God is. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn geluk! Maar wat is geluk en hoe worden we gelukkig? 

Ab Dijksterhuis heeft in 2015 de bestseller ‘Op naar geluk’ geschreven. Zijn gelovige mensen nou gelukkiger…? Hij beschrijft dat een grote geluksfactor het maken van keuzes is, en daarna hoe je die keuzes ervaart! Die keuzes moet je wel in vrijheid kunnen maken.  Hoe vrij kies je zelf en wat zijn je echte verlangens en behoeften, niet gekleurd door de buitenwereld of ervaringen. Wij nemen u op 11 april mee op reis naar een gelukkiger leven!

Wie:                      dr. Jan Bruin en Peter de Laat

Wanneer:             4 en 11 april van 20.00 tot 22.00 uur

Waar:                   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:               € 3,- per avond