1.1 Wandelen in de voetsporen van Jezus

 
 

Letterlijk wandelen, via de Jesus Trail, following His Tale. Wij liepen in de lente het uitgezette Jezus-wandelpad langs heilige plekken van Zijn verhaal, Zijn woorden en wonderen. Tijdens deze tocht in het hedendaagse Galilea en Jeruzalem raakten we opnieuw bekoord door dit land en zijn bewoners. Daarvan willen we u graag deelgenoot maken. Om op verhaal te komen in het verhaal van de Man van Nazareth.

We nemen u mee met teksten en foto's van Nazareth, Cana, Magdala/Migdal, Tiberias, Tabgha waar het wonder van de brood-vermenigvuldiging plaatsvond, Kafarnaum en Jeruzalem.  Hoe zag Israël er toen uit? Waarom ging Jezus van Nazaret in Kafarnaum wonen? Waarom was het gunstig voor vissers juist daar te vissen? Daar waar Jezus naar Simon Petrus en Andreas riep: "Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken" … en meteen lieten ze alles achter.

Wij nemen u mee.....

Lezing door:     Dhr. Felix van Hulsen en Mw. Jacqueline Elemans
Datum:     maandag 26 september 2016
Tijd:         20.00 - 21.30 u
Plaats:     Kerk, Herenweg 188, Egmond a/d Hoef
Kosten:     € 5,-- per persoon


1.2 De Waterputlezing:

De maakbaarheid van de voortplanting  
Een discussieavond over medisch-ethische ontwikkelingen aan het begin van het leven, geleid door Dr. Wybo Dondorp.

Sommige zeldzame en vaak zeer ernstige aandoeningen die bij de geboorte of niet lang daarna aan het licht komen, komen voor de ouders als een volslagen verrassing. Door een ongelukkig toeval zijn beide partners drager van een genafwijking die alleen tot ziekte leidt als het kind die afwijking van allebei de ouders heeft geërfd.

Recent was in het nieuws dat de Academische ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen paren met kinderwens een test willen aanbieden waarmee zij, al voordat er sprake is van een zwangerschap, voor tientallen ziekten tegelijk kunnen uitvinden of ze een verhoogde kans hebben op een aangedaan kind. Is dat het geval, dan kunnen ze daar bij hun eventuele kinderwens rekening mee houden. Ze kunnen dan gebruik maken van verschillende mogelijkheden om de geboorte van een ziek kind te voorkomen. Goed idee? Als zo’n ‘preconceptionele dragerschapstest’ straks voor alle paren beschikbaar is, hebben aanstaande ouders dan de morele plicht daar gebruik van te maken?
 
Dit is maar één voorbeeld van actuele ontwikkelingen op het gebied van de reproductieve genetica die ons allemaal aangaan. Voor de al wat ouderen niet meer direct vanwege een eigen kinderwens, maar dan toch vanwege de lastige keuzes waar hun kinderen en kleinkinderen mee te maken gaan krijgen.

Ontwikkelingen waar de politiek kaders voor moet scheppen en waar we dus ook als burgers bij betrokken zijn. Maar ook ontwikkelingen die raken aan vragen van levensbeschouwelijke aard: wat menselijk leven waardevol maakt, hoe belangrijk het is om (genetisch eigen) kinderen te kunnen krijgen, hoe de maakbaarheid van de voortplanting leidt tot nieuwe verantwoordelijkheden, wat dat betekent voor de relaties tussen ouders en kinderen, enz. Alle reden dus om het daar ‘rond de waterput’ een keer nadrukkelijk met elkaar over te hebben.

Wybo Dondorp werkt als medisch-ethicus aan de Universiteit Maastricht.
Hij studeerde theologie en ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, was predikant in Loenen aan de Vecht, werkte bij de Gezondheidsraad en is nu universitair hoofddocent Biomedische Ethiek aan de afdeling Health, Ethics & Society van de medische faculteit in Maastricht.
Hij doet onderzoek op het gebied van de ethiek van de voortplantings-geneeskunde en de reproductieve genetica. Hij is lid van de commissie prenatale screening van de Gezondheidsraad. Hij is ook lid van de protestantse gemeente (PKN) in zijn woonplaats Tzummarum-Firdgum (Fryslân).

Naam:           Dr. Wybo Dondorp
Datum:      woensdag 12 oktober 2016
Tijd:           20.00 – 22.00 uur
Plaats:      Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo
Kosten:     Er is een collecte bij de uitgang

 

1.3 In de schatkamer van de Cornelius

1.3 Corneliuskerk  

Met de renovatie van de pastorie in Limmen is er ruimte gekomen voor de antieke, zeer kostbare gebruiksvoorwerpen in de eredienst.
Je leest er een bewogen stuk geschiedenis van de parochie aan af.
Pastor Jan Veldt wil als een amateur-gids u graag rondleiden in deze schatkamer.

Op woensdag 19 oktober bent u  van 10.00 uur tot 11.30 uur van harte welkom in de pastorie voor het verhaal bij kelken en monstransen, ampullen en oliekannetjes.
U kunt zich schriftelijk of via de mail melden bij: J. Veldt,
Lage Weide 36, 1906 XC Limmen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam:         Pastor Jan Veldt
Datum:     woensdag 19 oktober 2016 (van 10.00 uur tot 11.30 uur)
Plaats:     Pastorie Corneliusparochie:
         Dusseldorperweg 74 te Limmen
Kosten:     geen (wel aanmelden / maximaal 20 deelnemers)    


1.4 Grenzen aan de groei en hoe nu verder?

1.4 Banner ProDeo aan de Zaan  

Over duurzaamheid, economie en de waarde van het geld

We hebben minder te besteden, er moet flink worden bezuinigd maar hoe gaan we hier mee om? Hoe kunnen we er mee omgaan dat het traditionele economische model, gericht op groei, tegen z'n grenzen schuurt? Zijn er alternatieven? Hoe gaan we om met de spanning tussen de reële economie en de zorgeconomie die wordt verondersteld in de participatiesamenleving?
Verschillende perspectieven komen aan de orde.....

Crowdsourcer, Ben Baars, geeft een lesje ‘Geld voor Dummies’ en daarmee inzicht in de magie en de waarde van het geld. En geeft zijn visie op duurzaam ondernemen. Zie ook http://www.perca.nl/benx4all/

Namen:      Ds. Marius Braamse en Dhr. Ben Baars
Datum:      dinsdag 8 november  2016
Tijd:           20.00 – 22.00 uur
Plaats:      Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Kosten:     Pro Deo,

 

1.5 Met Bach naar Kerst

1.5 Johann Sebastian Bach   Bij ‘Bach en Kerst’ gaat de eerste gedachte natuurlijk uit naar het ‘Weihnachtsoratorium’. Daarin wordt de hele episode van Jezus’ geboorte tot en met zijn besnijdenis verhalend verklankt.
Maar naast deze cantates is er meer muziek die Bach op het thema van de komst van Jezus componeerde. Bijvoorbeeld het Magnificat, de lofzang van Maria. En in het Credo van de Hohe Messe de woorden: ‘Et incarnatus est’.   

 

Op 12 december willen we deze drie vormen (hymne; verhaal; belijdenis) muzikaal en theologisch uitdiepen. Het programma ziet er dan zo uit:
1. We beluisteren en bespreken het Magnificat, alsmede de Maria-feesten in het toenmalige Lutherse kerkelijk jaar. 2. We beluisteren en bespreken enkele delen uit Kerst-cantates, alsmede de kerkelijke ‘uitvinding’ van ons Kerstfeest. 3. We bespreken de theologische vragen rond de belijdenis ‘het Woord is vlees geworden’, en beluisteren het ‘Et incarnatus est’.  

 
Naam:      Dr. Jan Bruin
Datum:     maandag 12 december 2016
Tijd:            20.00 – 22.00 uur
Plaats:     Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten:     € 3,-- per persoon


1.6 PREEK VAN DE LEEK

1.6 Karin ten Cate   Wij hebben ook dit seizoen weer drie mensen uit de regio bereid gevonden om op een zondagnamiddag hun inspiratie in het leven met ons te delen. Welke levensvisie ligt ten grondslag aan hun handelen? Wie of wat is de bron waaruit zij putten?  

 

Na de preek is er onder het genot van een drankje gelegenheid om na te praten over de preek met de spreker of andere aanwezigen.

Voor deze middagen hebben we als eerste uitgenodigd de heer Marius Prein. Hij is leraar is op de middelbare school, regisseur, toneelschrijver en
- speler. Dit belooft een geïnspireerde middag te worden!

De tweede zondagmiddag 'preekt' de heer Kees  G. Kroone (*1944) uit Limmen. Naast zijn zakelijk leven op een wereldwijd werkterrein, was hij actief in de politiek en betrokken bij heel veel maatschappelijke stichtingen en verenigingen en bij de R.K. Kerk. Door zijn internationale werk kwam hij met heel veel bedrijven, mensen, culturen, religies en politiek in aanraking. En moest hij constateren dat het op veel plaatsen ontbreekt aan begrip en respect voor anderen. Dat kan leiden tot grote conflicten en problemen.
'Respect' is dan ook de titel van zijn preek. Een onderwerp om over te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen.

De laatste spreekster in deze serie is mevrouw Karin ten Cate. Bij velen in Heiloo bekend als een indrukwekkend sopraan die inmiddels al in bijna elk land van Europa heeft opgetreden. Ze heeft gewerkt met grote dirigenten en zij voerde als soliste de grote werken uit van o.a. Bach en Pergolesi. Zij maakte diverse cd’s en werkte mee aan opera’s als “Carmen” en  “Die Zauberflöte”. In 2017 zal Karin een van de hoofdrollen zingen in 'Straal', een opera die in onze regio wordt uitgevoerd. Karin ten Cate vertelt in deze ‘Preek van de Leek’ over haar leven, haar werk en haar inspiratie. Ook zal zij enkele liederen voor ons zingen, begeleid door gitarist Paul Pleijsier.

Zondag 15 januari 2017:     Dhr. Marius Prein
Zondag 19 februari 2017:    Dhr. Kees  G. Kroone
Zondag 19 maart 2017:              Mw. Karin ten Cate

Tijd:               16.00 uur
Plaats:          Witte kerk, Heerenweg 32, Heiloo
Kosten:         collecte bij de uitgang

 
1.7 Nieuwe ruimte en tijd, en ons alledaags leven

1.7 einstein  

Dr. Allan de Monchy: Jaar 2015 blijkt een zeer bijzonder jaar in de Fysica. Twee belangrijke gebeurtenissen hebben in dat jaar plaats gevonden. Het bijzondere is dat wij als Nederland daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. In Delft heeft Ronald Hanson en zijn team (QuTech and Kavli Institute of Nanoscience, TUD) aangetoond dat verstrengeling in de kwantummechanica  niet alleen voorkomt tussen lichtdeeltjes (fotonen) maar ook bij elektronen. Dit heeft tot gevolg dat wij afstand moeten doen van het begrip lokaliteit. We noemen dit ook wel kwantumverstrengeling. Deze werd eerst geformuleerd door Einstein, Podolsky en Rosen die het gedachte-experiment in1935 introduceerden. Zodoende wordt dit ook wel de EPR paradox genoemd.
De tweede belangrijke gebeurtenis is het aantonen van zwaartekracht golven. Dit gebeurde bijna exact een eeuw na dat Einstein zijn algemene relativiteitstheorie formuleerde in 1916.

Het lijkt er op dat deze twee wetenschappelijke resultaten meer of min los van elkaar staan maar….. is dat zo? Ik hoop jullie uiteen te kunnen zetten dat ruimte en tijd eigenschappen zijn van de materie in ons universum dat naar alle waarschijnlijkheid is geschapen 13,7 miljard jaren geleden. Ruimte en tijd zijn eigenschappen van elementaire deeltjes en niet op zich staande eigenschappen van ons universum. Met andere woorden: zonder materie bestaan ruimte en tijd niet.

Dr. Jan Bruin: Deze natuurwetenschappelijke uitspraken maken uiteraard op andere gebieden vele vragen los. Om er een paar te noemen: Moeten we nu zeggen dat in het universum alles tegelijkertijd plaatsvindt? En betekent dit dat we continue door elkaar worden beïnvloed of ligt alles al vast? En hoe verhouden deze recente ontdekkingen zich tot de bijbelse gegevens over ruimte en tijd? Worden die ongeloofwaardiger – of juist niet?
Op de tweede avond zullen wij op deze vragen ingaan, in het bredere kader van de verhouding tussen de natuurwetenschap en andere wetenschappen -        en niet te vergeten: het alledaagse leven.

Namen:      Dr. Allan R. de Monchy en Dr. Jan Bruin
Data:         de dinsdagen 17 en 24 januari 2017  
Tijd:            20.00 – 22.00 uur
Plaats:     Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Kosten:     € 3,-- per persoon per avond


1.8 Het hemelse perspectief van Ton Schulten...

1.8 Ton Schulten Zomergloed  

Over zijn werk en zijn inspiratie...

            Ik denk bij menig schilderij van hem:
            is dit Ootmarsum of Jeruzalem?
            Waarheen is het dat Schulten ons geleidt:
            't beloofde land of onze kindertijd?
                                                                    Willem Wilmink

De Twentse landschapsschilder Ton Schulten is momenteel de best verkopende schilder in Nederland. Maar ook buiten Nederland is hij geliefd en geprezen. Van heinde en verre komen mensen naar het Ton Schultenmuseum in zijn woonplaats Ootmarsum. Het werk van Schulten wordt gekenmerkt door een opvallende vlakverdeling en vaak uitbundige kleuren. Achter zijn werk schuilt een bijzonder religieus verhaal...
Al jaren ben ik gefascineerd door het werk van deze kunstenaar. Op deze avond kijken we naar zijn kunst, horen we een deel van zijn levensverhaal, en zoomen we verder in op de inspiratie van hem, maar ook door hem. Want zo gaat dat met inspiratie: als het goed is gaat het als een lopend vuurtje...

Inleider:     Ds. Edward Kooiman
Datum:     donderdag 26 januari 2017
Tijd:         20.00-22.00 uur
Plaats:     Kapel van de Ter Coulsterkerk
Kosten:     € 3,-- per persoon

 

1.9 Respect voor de aarde en de natuur; nieuw belicht

1.9   Met de komst van het Evangelie naar Europa kwam ook het geven van eer aan de ene Schepper naar deze streken. De idee omtrent de natuur als eeuwig, altijd al aanwezig en bestuurd door tal van goden, verbleekte. De aarde zelf had geen stem, maar diende de mens bovenmate. Die dienstbaarheid werd verondersteld onbegrensd te zijn.
De sterke opkomst van de natuurwetenschappen vanaf 1600 gevolgd door de technische wetenschappen na 1800 bracht ingrijpende veranderingen. Dit maakte het mogelijk te groeien naar betere leefomstandigheden voor de mens met name voor de werkers. De vraag naar voedsel, allerlei grondstoffen en energie nam sterk toe evenals het achterlaten van zeg afval.
De criteria voor de door de technische wetenschappen gehanteerde denkbeelden, modellen genoemd, schoven geleidelijk van respect naar vergroten van de opbrengsten op bijna elk gebied van productie; sneller en meer tegen minder kosten.

De rode draad begint deze avond bij het ons kort verdiepen in de Grieks-Romeinse kijk op 'respect voor de natuur' en de Joods-Christelijke zienswijze op de schepping. We proberen vervolgens te herkennen hoe bij de geleidelijk ontwikkelde benadering in de natuurwetenschappen voor het onderzoeken van de werkelijkheid, bepaalde aspecten wel en andere aspecten niet worden belicht. Inzicht in de mogelijke gevolgen van de beperkingen van de gehanteerde modellen is daarbij van groot belang. Ook inzicht in de samenhang tussen de verschillende aspecten wordt steeds belangrijker. Naast richtingwijzers vanuit de wetenschap zelf en vanuit de politiek, bijvoorbeeld  als besproken op de Conferentie over het milieu in 2015 in Parijs, luisteren we daartoe naar de visie op 'leven met grenzen' van Rowan Williams (tot 2012 hoofd van de Anglicaanse Kerk) en de gezaghebbende Encycliek 'Laudato Si' ( 'Wees geprezen mijn Heer'), die in mei 2015 is uitgebracht door Paus Franciscus

Naam:      Prof. Henk Bikker
Datum:     dinsdag 7 maart
Tijd:            20.00 – 22.00 uur
Plaats:     Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Kosten:     € 3,-- per persoon


1.10 Joods erfgoed in de schatkamer van de Cornelius

1.10 torah with pointer   Onze liturgische tradities gaan terug op Joodse gebruiken bij feest- gedenk- en gewone dagen. Aan de hand van enkele joodse voorwerpen  wil pastor Jan Veldt u inwijden in die rijke Joodse traditie van Sabbat en Seder.
U bent van harte welkom op woensdag  8 maart van 10.00 uur tot 11.30 uur in de pastorie van de Corneliusparochie.
U kunt zich schriftelijk of via de mail opgeven bij: J. Veldt,
Lage Weide 36, 1906 XC Limmen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam:        Pastor Jan Veldt
Datum:     woensdag 8 maart 2017 (van 10.00 uur tot 11.30 uur)
Plaats:     Pastorie Corneliusparochie: Dusseldorperweg 74
        te Limmen
Kosten:     geen (wel aanmelden / maximaal 20 deelnemers)

 

1.11 Het ‘Stabat Mater’:  meditatief mede-lijden

1.11 stabatmater1   Naast Bach’s Mattheuspassie is in de tijd voor Pasen vaak ook het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi te horen. Geen wonder: de muziek is wonderschoon en de tekst geeft dramatisch het veronderstelde gevoelen weer van Maria, staande onder het kruis van haar stervende Zoon.   
Maar Pergolesi is bepaald niet de enige componist die werk heeft gemaakt  van deze 13e eeuwse tekst. Vanaf de Middeleeuwen tot in onze tijd is de tekst op muziek gezet. In de liturgie van het Feest van Maria van de zeven smarten (15 september) heeft het z’n officiële plaats, maar ook bij het bidden van de Kruisweg op Goede Vrijdag.  Dat laatste is eigenlijk het meest in overeenstemming met de tekst van het ‘Stabat Mater’: een identificatie met de smart van Maria, een mede-lijden, om onder haar hoede zo dicht mogelijk bij het lijden en de paradijsgang van Jezus te komen.
Op maandag 27 maart willen we ons muzikaal en theologisch verdiepen in deze materie. We beluisteren een aantal versies van het ‘Stabat Mater’ en bespreken de culturele achtergrond van deze poëzie van het mede-lijden.

Naam:      Dr. Jan Bruin
Datum:     maandag 27 maart 2017
Tijd:            20.00 – 22.00 uur
Plaats:     Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten:     € 3,-- per persoon


1.12  Marc Chagall:

1.12 chagall hooglied  

De schilder en de liefde

Op iemand die weinig van de bijbel weet en het boekje Hooglied leest, zal het geen godsdienstige indruk maken. Zelfs Gods naam komt er niet in voor. Toen op de joodse synode van Jamnia (100 na Chr.) de lijst van bijbelboeken werd vastgesteld, nam men deze liefdesgedichten op in de canon omdat men ze toeschreef aan Salomo. De rabbijnen lazen het boek als een lied van liefde tussen God en zijn volk Israël. De kerk nam later de joodse lijst van aanvaarde boeken van het oude testament over en ook zij las het Hooglied als een geestelijk werk: de liefde tussen Christus en de kerk. Ook de persoonlijke, mystagogische uitleg, het binnenleiden van de ziel in de geheimen dat de mens bij God hoort, heeft oude papieren, zoals in de geschriften van Bernard van Clairvaux en Teresa van Avila. Chagall las het Hooglied met heel andere ogen.

Voor de joodse schilder Marc Chagall (1887-1985) stond de liefde in elk opzicht centraal in zijn leven. Hij maakte voor het Franse nationaal museum Message Biblique in Nice vijf schilderijen bij het bijbelboek Hooglied waarin hij overduidelijk zijn visie op de liefde heeft weergegeven. Chagall gaf in deze schilderijen uitdrukking aan de innerlijke beelden die hem geschonken werden, waaraan hij 'slechts' kleur diende te geven. 'Dromen' noemde Chagall zijn schilderijen vaak: "Ik heb de bijbel gedroomd". Pablo Picasso, vriend van Chagall, doelt waarschijnlijk op deze innerlijke beelden bij Chagall wanneer hij zegt: "Als Chagall schildert, weet je niet of hij slaapt of wakker is. Hij moet ergens in zijn hoofd een engel hebben." Zijn collega de joodse kunstenaar Lissitzky schreef: "(...), zijn werk was als een wieg getooid met een mooie hemel geborduurd met vliegen en vlinders, waarin een kind plotseling wakker wordt in een met zonlicht bestoven omgeving."

Marc Chagall deelde het bittere lot van de joden in de 20e eeuw, maar verloor in zijn kunstwerken geen moment de zin van liefdespaartjes, circusscènes, maanlichtovergoten landschappen en minnaars uit het oog. Zijn werken bij het 'lied der liederen' (Hooglied) vormen daarvan een hoogtepunt.

Omdat vanouds het Hooglied de feestrol is die gelezen wordt bij het joodse Paasfeest, Pesach, verdiepen we ons in de nabijheid van het joodse en christelijke Paasfeest in deze leeswijzer van Chagall bij het Hooglied.


Naam:         Dr. Dick van Arkel, Castricum
Datum:     donderdag 6 april 2017
Plaats:     Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Tijd:         20.00-22.00 uur
Kosten:     €3,-- per persoon