1.1   Preek van de Leek

 

 

Ook dit voorjaar heeft Rond de Waterput weer een dorpsgenoot bereid gevonden om een ‘Preek van de Leek’ te houden. De ‘preker’ trakteert ons op levenslessen en deelt met ons bronnen van inspiratie.

De ‘preek’ wordt afgewisseld met door hem/haar zelf uitgekozen muziek.


Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van een drankje - na te praten met de (s)preker en met elkaar.

De  ‘Preek van de Leek’  op 10 maart wordt verzorgd door Mart Brouwer de Koning.

 

Bijna 60 jaar heeft Mart gewoond en gewerkt op de boerderij Ter Coulster.

In die periode heeft hij ook de belangen van de agrarische sector vertegenwoordigd bij LTO Kennemerland-Zaanstreek, deels als voorzitter.

Mart is geboren in Heerhugowaard en zijn vader startte in 1954 het bedrijf in Heiloo. Als boerenzoon was er niet veel tijd om te studeren maar dat heeft Mart later met cursussen ingehaald en ook de dagelijkse praktijk bleek een goede leerschool. Als lid van het CDA en in de gemeenteraad beslist hij mee over zaken die de burger van Heiloo raken.

 

In deze roerige tijden voor ‘zijn’ sector zal Mart vertellen over de dingen die hem hebben geïnspireerd in het werk als veehouder en raadslid.

Wat zijn zijn drijfveren en hoe heeft hij geprobeerd een verbindende rol naar de maatschappij te vervullen? Welke normen en waarden draagt hij uit in onze snel veranderende wereld?

Wanneer:       zondag 10 maart om 16.00 uur
Waar:             Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo
Bijdrage:        er is een collecte (contant) bij de uitgang

 

 

1.2   Van kenniseconomie naar wijsheidscultuur

 

   

IWat wil je later worden? Die vraag krijg je vaak als kind. Maar er komt een moment dat je iets of iemand bent geworden. En dan moet je nog een poos.

Vroeg of laat lopen mensen tegen de grenzen op van wat ze zijn geworden. Burn-out, een relatiecrisis, de dood van een geliefd mens of een opkomend gevoel van verveling. Is dit alles? Dan begint de tweede helft van je leven. De beste helft, noemt Arjan Broers het, ‘of in ieder geval de helft waar het echt om gaat’.

Arjan Broers is auteur, coach en pastor van de Dominicus in Amsterdam.

Hij vertelt over zijn boek ‘De beste helft’,

dat inmiddels al een derde druk kreeg.

De ondertitel van het boek is:

‘Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?’

Eerlijk, lichtvoetig en met humor verleidt hij je om zelf op onderzoek te gaan naar wat jij in je leven te doen hebt. Hoe je kunt oefenen aandachtig te zijn, je schaduwwerk te doen en uit te reiken met wat je te geven hebt.

Dat onderzoek gaat niet alleen over jou. We leven in een tijd waarin er nog nooit zoveel mensen zo gezond zo oud geworden zijn. En ook is het een tijd waarin we zien dat onze manier van leven niet duurzaam is voor het leven om ons heen en voor de mensen die na ons komen.

Een onwijze tijd is het. Zelden was er zo’n nood aan wijsheid   

Wie:               Arjan Broers
Waar:             Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo
Wanneer:       23 mei, van 20:00 tot 22:00 uur
Bijdrage:        € 5,- per persoon  

 

 

1.3  De kracht van het midden

   
 1. Groene zaterdag in en rond de Witte Kerk

Rond de Waterput organiseert zaterdag 8 juni een ‘Groene-kerken-dag’ In en rondom de Witte Kerk in Heiloo.

We willen aan mensen binnen én buiten de kerken laten zien en horen

 • hoe belangrijk het is om, ook vanuit de Bijbel, aan de heelheid van de schepping te werken;
 • dat veel kerken - vanuit hun streven naar klimaatrechtvaardigheid - al ‘groen’ bezig zijn;
 • wat de mogelijkheden zijn om ‘groen te geloven’;
 • wat gebeurt er al en wat kan er nog meer?

 

Marius Braamse zal ín de kerk een lezing houden over ‘groene theologie’ en vertellen hoe hij bij de Herenboeren kwam.

Peter Boers zal een interactieve-bespreking houden over ‘Rechtvaardig leven = duurzaam leven’, waarin hij o.a. zal uitleggen wat een ‘voetafdruk’ inhoudt en hoe makkelijk die is te verkleinen.

 

Daarnaast zal er informatie zijn van diverse groepen die actief ‘groen’ bezig zijn en we hopen op energieke geluiden van het ‘Klimaat-alarm-Heiloo’.

 

 

Wie:               o.a. Marius Braamse en Peter Boers
Wanneer:       zaterdagmiddag 8 juni, vanaf 13.00 tot 16.30 uur
Waar:             Rond de Waterput, in en om de Witte Kerk in Heiloo
Bijdrage:        vrijwillige bijdrage (contant graag!)

 

 

1.4  Hoe God verscheen in Jorwerd

   
 1. Mijn kleinzoon van 10 vertelde me dat de Aarde, zo’n 4,5 miljard jaar oud, een bol is die om zijn eigen as en om de zon draait en met een noodvaart door het heelal suist.

  Hoe komt zo’n joch daar bij: het klopt toch voor geen meter met zijn dagelijkse ervaring? Klopt er misschien nog meer niet? Welke grote veranderingen in denken zijn er geweest en hebben we die eigenlijk wel echt verwerkt?

   

  Ik noem er een paar: een nieuwe god in Jorwerd, een bolle Aarde, die ook nog beweegt, ben ik Adri of 30.000 miljard samenwerkende cellen, die zo’n 250.000 jaar geleden het bordje sapiens kreeg omgehangen, leef ik vooral onbewust met het idee van een bewuste vrije wil?

  Waar kwamen die veranderingen vandaan, wat hielp mee, wat zat er tegen?

  Is het erg dat ik van een aantal wetenschappelijke ontwikkelingen maar weinig meer begrijp? Wat betekent dit allemaal voor de kerk en de politiek?

  Vragen te over, wellicht ook wat antwoorden.

Wie:                Adri Steenhoek
Wanneer:        donderdag 11 april, 20.00 uu
Waar:              in de koffiezaal van de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo
Bijdrage:         er is een collecte (contant) bij de uitgang