WELKOM

Midden in Heiloo staat naast de Witte Kerk een waterput. Volgens de overlevering bevat deze put een bron die rond 720 door Willibrordus geslagen is, toen zijn metgezellen dorst hadden.

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Het seizoen 2021-2022 is in tweeën gedeeld. Zo hopen we toch een aantal boeiende activiteiten te kunnen organiseren, ondanks eventuele ‘corona-beperkingen’. We hopen vanaf nu weer van alles samen te kunnen doen.

Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping ook op cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen.

Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn van harte uitgenodigd!

Op het programma najaar-2021 staan diverse lezingen, cursussen en gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er ook aandacht voor kunst, muziek en meditatie.

Voor de bijeenkomsten gelden wellicht nog ‘corona-maatregelen’. Dat betekent dat u zich van te voren moet aanmelden en registreren. Gaat een activiteit dan toch niet door, dan kunt u gebeld/gemaild worden.

U bent van harte welkom!

Edward Kooiman, Herman Helsloot, Marieke Hoetjes, Peter de Laat, Dineke Vahl, Lies Sluis-Sluis, Paul Bindels, Marc van de Giessen, Ditje van Genderen

Op de website vindt u alle actuele informatie

Download het programma.