WELKOM

Midden in Heiloo staat naast de Witte Kerk een waterput. Volgens de overlevering bevat deze put een bron die rond 720 door Willibrordus geslagen is, toen zijn metgezellen dorst hadden.
Ook in onze tijd hebben, naar onze inschatting, mensen dorst, misschien niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Zij hebben dorst om met anderen te praten over wat hen bezig houdt, waardoor ze geraakt worden en wat hun vragen zijn.
Dertien jaar geleden (in 2004) nam het Interkerkelijk Pastores Beraad Heiloo het initiatief voor het Oecumenisch Leerhuis Heiloo, onder de titel: ‘Rond de Waterput’ Spiritualiteit en Geloofsverdieping.
In de afgelopen jaren heeft het programma zowel plaatselijk als regionaal de nodige bekendheid verworven. De programmacommissie is uitgebreid met vertegenwoordigers van de kerken in de regio HALE (Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden). Ook is er samenwerking en uitwisseling tot stand gekomen met de Protestante Gemeente van Uitgeest, de Raad van Kerken te Castricum en Oecumenisch centrum De Zwaan in  Alkmaar.

Met deze website willen we proberen om u van actuele informatie te voorzien over het programma van ‘rond de Waterput’ 201-2018. U kunt via verschillende ingangen naar activiteiten zoeken en u kunt zich aanmelden. Wij hebben ook een boekje uitgegeven, dat in de kerken voor u klaar ligt
 
Wij streven naar een gevarieerd aanbod van lezingen, films, gespreksgroepen, exposities, muziek en drama; aansprekend, uitnodigend tot bezinning en vooral oecumenisch. U bent van harte welkom, of u lid bent van een kerk of niet.

De activiteiten van 'Rond de Waterput'  zijn zoals vanouds in 5 groepen onderverdeeld:
       
1.    Lezingen en voordrachten, met o.a. de Waterputlezing en drie maal een 'Preek van de leek'.
2.    Film                                                    
3.    Activiteit en ontmoeting           
4.    Lees- en gespreksgroepen       
5.    Muziek en drama                      

De 'Waterputlezing' wordt op zondag 15 april 2018 in de Witte Kerk gehouden en handelt over de geschiedenis van de religie in onze landstreek.

Met de 'Preek van de leek' willen wij allesbehalve een soort kerkdienst organiseren. Wél willen wij ieder jaar drie mensen die midden in onze samenleving staan en in onze directe omgeving wonen en werken, een podium bieden om hun inspiratie in het leven met ons te delen. Deze aantrekkelijke bijeenkomsten vinden op zondagmiddag plaats in deWitte Kerk.
 
Al bladerend door de website zult u stellig vele boeiende, kunstzinnige en diepzinnige onderwerpen tegenkomen, alle op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping. Wij hopen dat ons programma u aanspreekt en nodigen u van harte uit voor deelname hieraan. Dringend verzoek: wilt u zich dan wel aanmelden? Zie voor aanmeldingsgegevens onder het hoofdje 'Opgaveformulier'.

Wij hopen op een drukbezocht en vruchtbaar nieuw seizoen!